Illustrasjonsfoto av luseskjørt: FHF.

Nytt FHF-prosjekt på luseskjørt er nå satt i gang

Nytt prosjekt er nå satt i gang for å undersøke påvirkning av miljøforhold på effekten av luseskjørt, melder FHF.

Flere og flere oppdrettere bruker nå luseskjørt til forebygging og kontroll av lakselus. I dette prosjektet ledet av SINTEF Ocean søker man å forstå mer om miljøforhold som kan påvirke effekten til luseskjørt. melder FHF på sine nettsider. 

I løpet av vinteren og våren nå vil det gjøres forsøk for å skjønne mer om oksygenforhold, belastninger på fortøyning, utvikling av AGD (amøbisk gjellebetennelse) og algeansamlinger, samt vannstrøm og hydrografi i og rundt merder og forskjeller mellom lokaliteter ved bruk av luseskjørt.

Målet er at kunnskapen utviklet i prosjektet vil kunne brukes inn i planlegging med for eksempel valg av skjørtdybde og -materiale, både på lokalitets- og merdnivå. Lokalitetstilpasning av løsningen vil kunne øke effekten i forhold til kontroll av lakselus, samtidig som risiko knyttet til fiskehelse og anleggsintegritet blir redusert.

Les mer om prosjektet her. 

Publisert: 12.01.2018 , 10.21


Siste saker

X