Nytt forskingssenter setter Norge på kartet

Ålesund: Aga som er en del av The Linde Group satser stort på oppdrettsnæringen ved å bygge et helt nytt forskningssenter for akvakultur i Ålesund. I går var det høytidelig åpning med avduking og omvisning.

 Elisabeth Nodland

Det ligger 25 års forskning på akvakultur bak senteret, som nå åpner i helt nye lokaler for å møte fremtidens krav som oppdrettsnæringen står overfor.

– Det er et enormt potensial både i Norge og ellers i verden, og den forskningen og utviklingen vi gjør her i Ålesund får avgjørende betydning både nasjonalt og globalt, sier Tore-Jakob Reite, leder for Aga Innovation Centre for Aquaculture and Water treatment. – Det er en stor anerkjennelse for norsk ekspertise at senteret legges til Ålesund. Vi er det eneste gasselskapet som satser på dette nivået, og er derfor en sentral aktør for Norge som verdens største lakseprodusent. Saken fortsetter under bildet

Mer fisk i lukkete systemer gir oppdretterne utfordringer når det gjelder bla.a oksygentilførsel. Som en respons på dette har gassleverandøren Aga bygget et helt nytt forskningssenter for akvakultur i Ålesund.

 

– Det eneste rette at senteret skulle plasseres i Norge

Toppledelsen fra Aga og Linde, statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet og representanter fra norsk oppdrettsnæring var til stede under åpningen. Den offisielle åpningen ble gjort av statssekretæren, etterfulgt av foredrag og omvisning av det nye senteret.

– Norge har en langstrakt kyst med optimale forhold for oppdrett av laks. Vår oppgave er ikke å fortelle oppdretterne hva slags teknologi som skal brukes, men påse at fiskehelsen ivaretas og at næringen er bærekraftig, sa Gramstad i sin åpningstale. For å være sikker på at fisken har det optimalt, er det viktig at man er helt sikker på at den beste teknologien som ivaretar fiskevelferden benyttes. Det er derfor gledelig, og ikke minst viktig, at en så betydelig leverandør til næringen har fått på plass dette forskningssenter. Statssekretæren understreket også at det er gledelig at Linde har valg Norge som destinasjon for videre forskning på dette feltet.

– Norge er det eneste naturlige stedet å legge et slikt forskningssenter, var budskapet fra Volker Haeck, sjef for global prosessindustri i The Linde Group, til statssekretæren og forsamlingen. Norge er fremst på havbruk, og det er noe dere absolutt bør være stolt av. Det er også viktig for Linde å være så nær kunden som mulig. Norge er lendende på akvakultur, og da er det en selvfølge at vi er til stede der det skjer, sa Haeck videre.

Fisk på land – globalt potensial for norsk kompetanse

Det er nye regler for fiskevekt på land. Fra høyst 250 gram til 1 kg – før fisken settes i sjøen. Et resultat av dette er en kraftig økning i oksygenforbruket.

– Vi venter en sterk økning i fiskeoppdrett på land de neste årene, sier Reite, til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Det er derfor helt avgjørende at vi finner de beste løsningene for å sikre et optimalt karmiljø på land, som vokser i takt med størrelsen på karene. Forskning rettet mot oksygenering og strømsetting av store enheter blir derfor svært viktig å forske og teste ut i tiden som kommer. Det er kun fantasien som setter grenser for hva vi kan undersøke på vårt nye forskningssenter, understreker Reite.

Høyteknologisk utstyr

– I tillegg til topp utstyrte laboratorier har senteret testtanker, den største er på 55 kubikkmeter og bygget etter strenge spesifikasjoner. Den vil være viktig for teknologer og kunder fra oppdrettsnæringen, der de kan observere hvordan den nyeste oksygeneringsteknologien virker på utvikling av fisk på land. – Både forskning, utvikling og pågående testing av de siste oksygeneringsteknologiene er avgjørende for å sikre fremtidig suksess innen landbasert akvakultur. Denne avanserte akvakulturteknologien er utviklet som en respons på at oppdrett flyttes fra sjø- til landbaserte anlegg. Denne forandringen har utfordret næringen med behov for effektiv oksygenering av store fisketanker for å håndtere fisk fra fødsel til den er moden, sier Stefan Dullstein, leder av Aquaculture and Water Treatment i Linde Gases Division.

Publisert: 21.09.2012 , 07.00


Siste saker

X