Nytt forskningsselskap stiftet.

Norconserv AS ble stiftet mandag 31. mars 2003. Selskapet eies av Fiskeriforskning, Stiftelsen Norconserv samt Rogalandsforskning. I det nye selskapet har Fiskeriforskning 51, Stiftelsen Norconserv 44 og Rogalandsforskning 5 prosent eierandeler.

Med denne selskapsetableringen, og i tråd med Fiskeridepartementets strategi er prosessen med å samle og koordinere fiskeri- og havbruksrettet forskning – den såkalte ?blå allianse?, under Fiskeridepartementets ansvarsområde fra Stavanger til Tromsø fullført. Prosessen startet allerede i 2002 da det tidligere Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt i Bergen ble en del av Fiskeriforskning. Norconserv AS skal drive forskning og utvikling som kan anvendes i næringsmiddelindustrien og måltidsnæringen (hele verdikjeden fra råstoff til ferdig måltid). Gjennom Norconserv AS etableres et samarbeid som dekker hele kysten fra Troms til Rogaland som vil medføre synergier mellom de ulike fagmiljøene. Det nye forskningsselskapet vil videreføre Norconservs kjerneområder innen produksjonshygiene, forlengelse av holdbarhet samt innen produksjonsmetoder og produksjonsteknikker for fremstilling av mat.

Publisert: 03.04.2003 , 10.49


Siste saker

X