Fôring

Nytt kostnadspress på fiskefôr

Fiskemelprisene fortsetter opp og har økt med 48 prosent hittil i år. Det forventes derfor at man vil oppleve høyere fôrpriser ett år fra og med nå.

Henrik Wiedswang Horjen

Fiskemelprisene skaper nytt kostnadspress. Ettersom fôrprisene hovedsakelig står for 50 prosent av kostnadene til å fostre opp fisken kan man nå fremover se at produksjonskostnadene til selskapet vil gjøre et hopp.

Produksjonskostnadene har blitt estimert til å ligge på rett i underkant av 25 kroner, og selv om flere selskaper, der iblant Salmar har startet et kostnadskuttprogram vil effekten av dette programmet nok bremses noe opp.

Les mer: Fiskemelprisene opp 45 prosent

Prishopp på 50 prosent

Fiskemelprisene har økt med nærmere 50 prosent nå som vi er ferdig med første halvår 2012. Innhøstingene fra Peru er ned nesten 1 million tonn i Peru. I tillegg er det markant lavrere tobis-innhøstingsvolumer fra Nordsjøen. I tillegg går en høyere endel av blå whitting til humant konsum og et mindre tilbud tifaller med det fiskemelproduksjonen.

Til gunst for Austevoll og Copeinca

Dette er gunstig for Austevoll Seafood og Copeinca, mens vi forventer økte kostnader for oppdretterne. Dette forventer vi vil slå i full kraft ett år fremover fra nå. I mellomtiden kan oppdretterne nyte lavere fôrkostnader, ettersom fiskemelprisene har vært lave de siste 12 månedene.

– Fra toppen forventer vi at fôrkostnadene vil gå ned med kr 1 krone per kilo, etter hvert som man starter utslaktingen av 2011-generasjonen

Publisert: 11.07.2012 , 07.00


Siste saker

X