Nytt levendefôrkurs ved SINTEF/NTNU

SINTEF Fiskeri og havbruk inviterer alle interesserte til kurs i dyrkingsmetoder for alger og levedefôr for marin yngelproduksjon.

Kurset omfatter teori og praktisk dyrking av alger, rotatorier og Artemia. Kurset avholdes ved Brattøra forskningssenter i Trondheim i perioden 23-27 juni 2003. Mer informasjon om kurset finner du på http://www.sintef.no, under kurs og konferanser.

Publisert: 15.05.2003 , 10.09


Siste saker

X