Elancos leder i Norge Antonio Ramiro.

Nytt lusemiddel fra Elanco: – Vi er tett på, så nå oppskalerer vi

Elanco har jobbet med å få lufenuron godkjent for det norske markedet i flere år. Leder for Elanco Aqua i Norge, Antonio Ramiro, ønsker ikke spekulere i nøyaktig når de er klar for lansering, men sier til Kyst.no at de er tett på. – Vi håper å bli en del av løsningen for lakseindustriens to største utfordringer – lakselus og PD, sier han.

Et nytt lakselusmiddel basert på lufenuron ble det søkt til Statens legemiddelverk om markedsføringstillatelse på den 18. mars i fjor. Saksbehandlingstiden skal være maksimalt 201 arbeidsdager, men med mulighet for innlagte clock stop, der man altså stopper tellingen av dager, dersom legemiddelverket ønsker noe avklart.

Elancos team mot lakselus og PD. Bak fra v: Ragnar Thorarinsson, Paul Nergård og Martin Næs. Foran fra v: Antonio Ramiro, Elisabeth Nordaune og Maj Britt Amador. Dag Vollstad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Av korrespondanse mellom legemiddelverket og Elanco kan man se at dag 120 ble passert 22. november i fjor. Siste korrespondanse som er offentlig tilgjengelig (innholdet er unntatt offentlighet) er fra månedsskiftet mars-april i år der legemiddelverket ber om “Norsk produktinformasjon” den 31. Mars, hvorpå Elanco sender dette inn tre dager senere.

Alt dette tyder på at en produktlansering ikke kan være langt unna.

Leder for Elanco Aqua i Norge, Antonio Ramiro, sier han ikke kan si så mye mer om nøyaktig tidspunkt, men understreker at de begynner å nærme seg.

– Av respekt både overfor myndighetene men også overfor næringen, vil jeg ikke spekulere i når dette vil skje. Men jeg kan si at det er tett på. Vi ser land, for å si det slik, smiler han.

– Jeg vet at det både er en stor etterspørsel etter noe nytt og at det er store forventninger, men så lenge det ikke er noe klart vil det være usikkerhet knyttet til det.

Den usikkerheten lever han imidlertid greit med.

– Vi kan ikke la oss paralysere av den. Derfor driver vi også å oppskalerer vår aktivitet i Norge, så vi er klar til å kunne serve markedet fra dag en når noe kommer.

Ramiro forteller de også har spennende innovasjoner innen PD-vaksinering på gang. Det har lenge vært kjent at Novartis og nå etter oppkjøpet Elanco, har jobbet med å utvikle en DNA-vaksine mot PD. Her også forteller han at de er nærmere et produkt enn noen gang, men kan naturlig nok ikke her heller angi noe tidspunkt nærmere.

Utvider

Elanco har i det siste ansatt flere nye i sitt team i Norge. Nå planlegger de blant annet å utvide i Bergen. Selskapet er dermed representert i Tromsø, Trondheim og Bergen.

– Det er viktig å være der hvor industrien er, sier Antonio Ramiro.

Sistemann om bord er veterinær Paul Negård, som holder til i Bergen. Fra før er veterinær Elisabeth Nordaune i Trondheim, biolog Ragnar Thorarinsson i Bergen og fiskehelsebiologene Martin Næs og Dag Vollstad i Tromsø med. i Oslo sitter Maj Britt Amador som administrativ koordinator og holder styr på hele gjengen.

Les også: To nye inn og Negård ut

De to største utfordringene

Ramiro er krystallklar på at de vil satse tungt på forskning og utvikling, ikke minst innen lakselus og PD.

– Får vi bukt med spesielt lakselus og PD legger vi grunnlaget for at industrien kan vokse, sier han.

Han er overbevist om at den norske lakseindustrien vil klare å få bukt med lakselusproblemet også.

Lansert i Chile

Fiskehelsedelen av Elanco startet som et kanadisk selskap innen fiskehelse, som ble tatt over av Novartis i 2001. Dyrehelsedelen av Novartis ble i 2015 solgt til amerikanske Elanco.

– Vi har en veldig solid posisjon i Canada, forteller Antonio. Det er jo der røttene våre er. Også i Chile står Elanco sterkt etter lanseringen av et lakselusmiddel i fjor sommer, forteller Antonio.

Les også: Nytt lusemiddel lansert

En blid Galicier i Norge

Antonio Ramiro er utdannet veterinær fra Spania, bor i Basel i Sveits og reiser 2-3 ganger i måneden til Norge. Ramiro opplever at han alltid har vært en del av akvakultur. Opprinnelig er han fra Galicia i Spania. Galicia er kjent for sin lange og stolte tradisjon innen fisk og sjømat.

– Hvis jeg har anledning når jeg er i Norge, så blir det ofte en svær haug med reker på min tallerken. Sjømat er for meg nesten religion, smiler Antonio.

For de som tar turen innom standen på Aqua Nor i august lover han også at det skal vanke en annen favoritt: skinke fra Iberia.

Publisert: 02.06.2017 , 13.35


Siste saker

X