Tor Anders Elvegård

Nytt «luseskjørt» stoppar lusa

Eit prøveprosjekt med bruk av ein ny type «luseskjørt» som er testa ut i Vesterålen har gjeve svært positive resultat. Både luselarvar og andre organismar vart utestengde frå merdene.

Kari Johanna Tveit Eit forsøk med bruk av «luseskjørt» gjennomført mellom anna i regi av Nordlaks i Vesterålen viser at det er mogeleg å stoppe mesteparten av luselarvane frå å komme inn til laksen. Og i tillegg til at påslaget med lakselus gjekk drastisk ned, hindra skjørtet også blåskjel og andre organismar tilgang til nota.

– Etter vår oppfatning er dette eit svært oppløftande resultat, og vi ønskjer difor ei oppskalering for å kunne gi enno betre dokumentasjon, seier Tor Anders Elvegård i Nordlaks til Norske Fiskeoppdrett/Kyst.no.

Treng meir testing

Dei ønskjer mellom anna å gjennomføre forsøk med skjørt som går ned på ulike djupner for å sjå om det gir ulike effekt. Vidare ønskjer dei å få teste ulike regimer for bruk i høve til kva tid på året det passar best å bruke desse skjørta, og om effekten variera under ulike tilhøve i sjøen.

– Men det vi veit etter første år i sjøen, er at dette er ein suksess, seier Elvegård til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.

Virkar i lang tid

I tillegg til at skjørtet rundt merda hadde god effekt i den perioden det var montert, viser det seg at forholdstala i merder med og utan skjørt på same lokalitet heldt seg i lang tid etter skjørtet vart fjerna.

– Vi tok dei av før jul, og enno ser vi opp mot 70 prosent forskjell på merdene som hadde skjørt, og dei som ikkje hadde, seier Elvegård.

Les rapporten frå prosjektet her

Les pressemeldinga frå Veterinærinstituttet nedanfor

Et forsøksprosjekt viser at «skjørt» rundt merdene kan stenge luselarvene ute.

Prosjektet prøvde ut luseskjørtet på en lokalitet i Vesterålen i perioden mai til desember 2011. Skjørt av nett med 350 μm maskevidde og en dybde på 10 m reduserte påslaget av lakselus. Det ble registrert signifikant lavere gjennomsnittlig antall lakselus på laks i merder med luseskjørt enn på laks i merder uten luseskjørt. Det gjennomsnittlige antallet lakselus i merdene uten skjørt varierte mellom 0,17 og 0,23 lus per fisk mot 0,05 og 0,07 lus per fisk i merder med skjørt.

I tillegg til at duken beskytter fisken mot lakselus ble det observert at begroing av nøtene var betydelig redusert i merder med skjørt. Dette gjaldt spesielt for rødrose (Tubularia sp.) og blåskjell (Mytilus edulis). Grunnen var sannsynligvis at larvene til disse organismene ble stoppet av planktonduken slik at de ikke slapp gjennom til nota. Ingen negative sider med bruken av skjørtene ble registrert.

Nordlaks, et oppdrettsfirma i Vesterålen, innledet i 2011 et samarbeid med kompetanse­senteret NCE Aquaculture, Veterinærinstituttet, Vesterålen Fiskehelsetjeneste og firmaet Calanus for å finne en metode for å stenge luselarvene ute fra merdene. Forsker P.A. Heuch fra Veterinærinstituttet fungerte som konsulent mht. lakselusbiologi, forsøksoppsett, databehandling og utarbeidelse av rapport.

Formålet med prosjektet var å utvikle en innretning for å redusere nivået av lakselus i merdene. Idéen var å bryte smitteveien mellom lusa og laksen ved å sette opp en fysisk barriere for luselarvene omkring merdene. En ny innretning, «Luseskjørt» (patentsøknad i Norge nr. 20120133) ble utviklet. Maskeåpningene i luseskjørtet er små nok til å stoppe inntrenging av luselarver samtidig som de gir tilstrekkelig vanngjennomstrømming.

Publisert: 30.04.2012 , 07.20


Siste saker

X