Illustrasjonsfoto av Ecopro sitt anlegg i Verdal Foto; Cambi AS.

Nytt produkt med fiskeslam kan doble metangassproduksjonen i biogassanlegg

Det norske firmaet Green Gas AS har utviklet et helt nytt tilsatsprodukt som øker gassproduksjonen i biogassanlegg. Navnet på produktet er BiogasBoost.

Søsterselskapet Bioretur AS, kjent for håndtering av fiskeslam, produserer det nøye sammensatte produktet basert på blant annet avfall fra oppdrettsanlegg, melder selskapet i en pressemelding.

Etter mye testing det siste året er produktet nå klart for det kommersielle markedet.

Ingen kjemikalier – høyt innhold av fosfater

–  Fiskeslam har stadig vært omtalt som et stort urealisert potensial for biogassproduksjon, sier Toralf Ekelund som er daglig leder i Green Gas AS.

Det er Ekelund som er primus motor bak dette prosjektet, og det er resultatet av en langt arbeid sammen med fiskeoppdrettere, Bioretur og Green Gas.

Les også: Se hvordan fiskeslam kan bli til gjødsel og biogass

Han påpeker at selskapet utvikler produktet på en energieffektiv måte og dessuten tørkes råvarene uten kjemiske tilsetningsstoffer.

– Problemet med en del andre metoder er at fosfater tapes gjennom fordampning i løpet av tilvirkningsprosessen. BiogasBoost har høyt innhold av fosfat, noe som stimulerer bakteriene i biogassprosessen.

Dobler produksjonen

En biogassprosess kan ikke kjøres med BiogasBoost alene som substrat. Dette er et tilsatsprodukt.

– Tester viser at 20 % andel BiogasBoost sammen med annet organisk avfall ser ut til å være en optimal blanding, sier Ekelund.

Med tilsats av BiogasBoost i en biogassreaktor med husdyrgjødsel, viser forsøk så mye som en doblet metangassproduksjon. Per gram oppløst tørrstoff er metanproduksjonen fra BiogasBoost tre ganger høyere enn fra husdyrgjødsel.

– Det oppstår dessuten en energimessig samråtningsgevinst ved dette blandingsforholdet, noe som ikke er ukjent fra biogassproduksjon med en blanding av substrater. Man kan anta at nesten tilsvarende gevinster kan hentes ved å tilsette BiogasBoost ikke bare til husdyrmøkk, men også kloakkslam. Biogassanlegg som bruker matavfall som råstoff kan også være aktuelle som brukere av BiogasBoost, legger han til.

Bedre lønnsomhet

Mange biogassanlegg ønsker seg bedre lønnsomhet, og økte gassinntekter gjennom bruk av BiogasBoost er svaret i følge Ekelund, som håper på stor pågang i tiden som kommer.

– Spesielt med tanke på at Innovasjon Norge gir støtte til eiere av biogassanlegg for å prøve ut alternative råstoffkombinasjoner, legger han til.

Om selskapet:

  • Green Gas AS leverer modulære biogassanlegg som prosesserer alt våtorganisk avfall, som matavfall, husdyrgjødsel og septik, om til biogass, rent vann og gjødsel.
  • Selskapet er en del av LHG-konsernet som også står bak returordningen Bioretur og gjødselmerket Equus.
  • Tilsammen er selskapene i konsernet en verdikjede som gjenvinner avfall, foredler det og tilbyr kvalitetsprodukter både til industri og privatmarked.

Publisert: 04.07.2017 , 14.47


Siste saker

X