Nytt såkornfond

Regjeringen foreslår å opprette et landsdekkende såkornfond. Det nye nasjonale såkornfondet skal kunne representere 800 millioner kroner i kapital.

Målsettingen med fondet er å tilføre kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial en blanding av tålmodig egenkapital, langsiktig lånefinansiering og relevant kompetanse. Det nye fondet foreslås basert på 50/50 finansiering fra henholdsvis staten og private eiere. Konkret foreslås det 400 mill. kroner i såkornkapital og 100 mill. kroner i tapsfond. Dette kommer i tillegg til de fire regionale såkornfondene det ble bevilget midler til i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Publisert: 09.10.2003 , 07.00


Siste saker

X