Foto: Aquacom.

Nytt verktøy for eksponerte lokaliteter

Konsulentbyrået Aqua Knowledge i Haugesund lanserte under Aqua Nor 2017 "Aquacom planner", som er et direkte resultat av et toårig forskningsprosjekt som tar sikte på å løse flere utfordringer med drift av eksponerte lokaliteter.

«Aquacom planner» er en del av Aquacom databasen som er et helhetlig system for teknisk drift og vedlikehold av hele verdikjeden fra settefiskanlegg til slakteri. Aquacom består av modulene Onshore, Offshore, Vessel og Planner. Modulene kan ifølge selskapet brukes samlet eller hver for seg som selvstendige system.

Aqua Knowledges daglig leder Yngve Askeland sier de er i gang med implementering av den nye «planneren» deres på flere lokaliteter. Foto: Aqua Knowledge. 

– Interessen for planleggeren etter lanseringen på Aqua Nor har vært veldig bra, både i Norge og internasjonalt, forteller daglig leder Yngve Askeland til kyst.no.

Installerer planleggeren på lokaliteter

Han sier de er nå godt i gang med å sette opp planleggeren på flere lokaliteter for Bremnes Seashore AS som har vært deres industripartner i prosjektet.

– I tillegg har vi gitt konkrete tilbud til oppdrettere rundt Middelhavet og jobber med flere tilbud i Norge og Skottland. Vi forventer å inngå flere konkrete avtaler utover høsten, legger han til.

Selskapet har tidligere uttalt at med planleggeren kan gjennomføring av daglige rutiner som fôring og opptak av dødfisk, samt kritiske arbeidsoperasjoner som levering av fisk og behandling mot lakselus, nå planlegges og analyseres ved bruk av både statistiske værdata for lokaliteten og værvarsel med vind og bølgehøyde for de neste 10 dagene.

Rapporterer data en gang i timen

Bølgevarselet har en nøyaktighet på 100×100 meter og rapporterer ut oppdaterte data en gang hver time. Selve beregningen gjøres i databasen AkvaStat som er utviklet i forskningsprosjektet «prosjektering og drift av eksponert lokalitet» som Aqua Knowledge har gjennomført sammen med partnerne Uni Research Polytec og Bremnes Seashore.

Systemet kan også benyttes til planlegging av fremtidige lokaliteter. Da benyttes 10 års værstatistikk for lokaliteten til analyser av driftsmulighetene ved bruk av gitte typer utstyr. Hvis man kjenner f.eks. kjenner begrensingene til et fôringssystem på signifikant bølgehøyde og vind, kan man i Aquacom planner regne ut hvor mange dager som er sikre fôringsdager på lokaliteten, hvor mange som er usikre og hvor mange dager det ikke er mulig å gjennomføre fôring på den aktuelle lokaliteten. Dette kan gjøres for alle typer operasjoner med deloperasjoner og gjør det enklere å velge utstyr som gir mest mulig stabil drift på en lokalitet, ifølge Askeland.

Nye ideer settes i verk

Etter lanseringen i midten av august, jobber de nå med å utvikle flere moduler i Aquacom systemet. De jobber også med å utvikle flere funksjonaliteter i planner modulen (blant annet strømvarsling).

–  Vi jobber konkret med en modul for samsvarsvurdering og kvalitetssikring av data i offshoremodulen, der arbeidsbåter og andre som utfører vedlikehold på oppdrettsanlegg melder inn i systemet de endringene som er gjort. De får også dette vurdert og godkjent opp mot krav og restriksjoner i anleggssertifikat eller fortøyningsanalyser.

– I tillegg arbeider vi med en modul for anleggsovervåkning basert på trådløse sensorer montert over og under vann. Vi vil lansere minst en ny modul i 2018 og en i 2019, opplyser han.

Økt omsetning og resultat

Selskapets mål for resten av 2017 sier Askeland er å fortsette den gode utviklingen de har hatt siden oppstarten av Aqua Knowledge i 2015.

– Vi har økt omsetning og resultat samtidig som vi utvikler spennende og nyttige verktøy for oppdrettsindustrien i Norge og internasjonalt. Videre vil vi jobbe med validering og videre utvikling av planneren i samarbeid med de første kundene våre for å sikre at systemet er mest mulig optimalt både mht. korrekte varsler og brukervennlighet.

Det unike med planleggeren sier han er at de har utviklet en helt ny metode for å forutse bølger frem i tid og sammenstilt dette med et brukervennlig verktøy for operasjonsplanlegging.

– De som planlegger operasjoner kan enkelt vurdere om den planlagte operasjonen kan gjennomføres neste tirsdag eller om den må flyttes i tid eller til en annen lokalitet. Dette vil både frigjøre ressurser og effektivisere drift av anlegg. Vi har også en funksjon som viser statistiske data – slik at planlegging av nye lokaliteter kan gjøres mer presist, poengterer han.

  • Aqua Knowledge AS har er i dag 12 ansatte i Norge og har i tillegg en deltidsansatt i Skottland og en deltidsansatt i Spania. Selskapets base er i Haugesund.
  • Selskapet har sin kjernekompetanse rundt prosjektering og analyser av not og fortøyningssystemer, samt nærliggende forretningsområder som prosjektledelse ved installasjon eller endring av anlegg og lokalitetsplanlegging / lokalitetssøknader til offentlige myndigheter.
  • Selskapet leverer også databasetjenesten MMCD (Mørenot Main Component Database) som per i dag brukes aktivt av ca. 150 oppdrettslokaliteter for teknisk drift og vedlikehold.
  • Aqua Knowledge AS er et selskap i Mørenot konsernet som er en internasjonal leverandør av utstyr og tjenester til fiskeri og havbruk.

Publisert: 31.08.2017 , 07.40

Mest lest

Relaterte saker


Siste saker

X