Nyttårsgave til fiskerinæringen

Norske myndigheter har omsider klart å harmonisere reglene for vanntrekk i fiskefangster med EU. Næringen takker for nyttårsgaven.

Når en båt skal levere sild eller makrell på et mottak, pumpes fisken sammen med vann inn i anlegget. Fangsten veies, og en regner med at omtrent 2 prosent av dette er vann. Mens Norge har hatt en vanntrekkprosent for sild og makrell på 4 prosent, har EU en vanntrekkprosent på 13 for sild og 8 for makrell. I praksis innebærer dette at en dansk fiskekjøper får en betydelig større mengde råvarer, og kan selge sitt produkt billigere enn en norsk fiskekjøper. At dette virker konkurransehemmende for norsk fiskeindustri har norsk fiskerinæring og norske myndigheter gjentatt overfor EU gang på gang i 12 år. Men endeleg skal vanntrekkprosenten harmoniseres. Frå 1. januar økte Norge vanntrekkprosenten tilsvarende EUs på 13 prosent for sild og 8 for makrell. Fra 1. januar 2004 vil Norge og EU ha en felles vanntrekkprosent på 2. – Vi er glade for at vi har fått på plass et system fra 2004 hvor andelen vann i fangstene er realistiske. Dette vil gi bedre kontroll, og bidra til en forsvarlig ressursforvaltning, sier assisterende fiskeridirektør Ove Midtun. Avdelingsdirektør Paul Gustav Remøy i Fiskebåtredernes Forbund takker og bukker for nyttårsgaven. – For en gangs skyld er det grunn til å rose fiskeriminister Svein Ludvigsen, sier Remøy. – Er det problematisk at vannstrekksprosenten går ned frå neste årsskifte? – Alt er greit, bare det er likt. Alle har fordeler av at et kilo veier like mye, sier Remøy.

Publisert: 06.01.2003 , 07.00


Siste saker

X