Den nye oppdrettsnoten til BlueSea Technology AS. Foto: Wieland.

Nyutviklet bærekraftig not

Mandag 14. august lanserte BlueSea Technology AS sin nyutviklede oppdrettsnot. Noten er konstruert i messing, og har så langt påvist lite utslipp av sedimenter og null slitasje.

Ideen til den nye oppdrettsnoten dukket opp etter at marin begroing har vist seg å være et gjentagende problem for nylonmerder, som resulterer i større kostnader tilknyttet notvask.

– Noen nøter trengte vask hver 14. dag. Vår trenger derimot bare vask én gang i året,forteller driftskoordinator Oskar Meisingset Ramberg i Lerow AS til kyst.no. 

Notvask har tidligere kostet 30.000-35.000 norske kroner per vask, men prisen har nå gått betraktelig ned, til rundt 9000 kroner. I dag er det mange aktører som tilbyr notvask, og vi så at det derfor heller ikke er så lønnsomt, forteller Ramberg.

Det var da selskapet tenkte på muligheten for å heller unngå det.

Lite sedimentært avfall

Bedriften tok nettopp inn et messingnett de har hatt plassert utenfor Frøya i ett år, og kan melde tilbake om svært gode resultater.

– Vi har bevist at noten har null slitasje, og veldig lite begroing.

Ved å unngå slitasje unngår man også mye sedimentært avfall under merden. Åkerblå AS har gjort miljøanalyser i hav- og bunnområder i nærheten av merden, hvor resultatene bekreftet minimal forurensing.

– Dette vil også bety at materialet ikke vil skade fisken, forteller Ramberg til kyst.no.

For å sammenligne resultater har det også blitt plassert ut en messingnot i Panama-området. Dette ble gjort å kunne utføre en kvalitativ analyse av vannprøver for merder plassert i andre vannmiljøer. Analyseresultatene var like positive som for noten plassert i Norge.

Ønsker å leie ut messingnot

Den nyutviklede messingnoten er noe tyngre enn en vanlig not, som gir den en vekt på 17 tonn og er derfor også dyrere enn en nylonsnot.

– Vi ser for oss at det skal være mulig å leie en messingnot, slik at ikke kostnadene blir for store, sier Ramberg.

Det nye notmaterialet er en legering bestående av kobber, messing og sink, som gjør den 100 % resirkulerbar. Når man er ferdig kan noten leveres tilbake og resirkuleres. Dette gjør konseptet miljøvennlig og bærekraftig.

Sterkere konstruksjon

Merden består av en bærering og en spesiallaget flytekrage med 600 mm rør, som er litt større enn vanlig 400 mm rør. Notens vekt vil naturlig holde den nede, derfor trengs det ingen bunnring. Det sterke nettmaterialet vil gi merden økt motstand i eksponerte miljøer og bedre beskyttelse mot rovdyr i sjøen.

Nytt samarbeid

Lerow AS har nylig inngått et samarbeid med det tyske selskapet Wieland Werke AG og dannet BlueSea Technology AS for denne spesielle noten. Les mer om samarbeidet her.

Ramberg presenterte også den nye messingnoten på Aqua Nor under et seminar arrangert av Maritime Robotics, som også viser til økt samarbeid når det gjelder automasjon i oppdrettsnæringen.

Publisert: 18.08.2017 , 11.25


Siste saker

X