Øker til Den dominikanske republikk

I 2002 passerte eksporten av klippfisk til Den dominikanske republikk for første gang 10 000 tonn. Det styrker landets posisjon som et av de viktigste markedene for klippfisk av sei.

Markedet i Den dominikanske republikk har vist en jevn økning siste årene og ser ut til å kunne utvikle seg videre. I 2002 var eksporten fra Norge på 10 263 tonn. Dominikanerne har god kjennskap til norsk klippfisk og kjøper den i små butikker, colmados og i supermarkeder. Klippfisken fra Norge merkes med Bacalao Noruego og er den eneste klippfisken der som selges under et felles merke. Påska er høysesongen for klippfisk i Den dominikanske republikk. Historisk kommer dette av at den katolske kirken forbød folket å spise kjøtt under fasten før påskehøytiden. Årets påskekampanje besto av butikkampanjer i 20 butikker, annonsering, TV-reklame og informasjonsvirksomhet. Poulær i media Bacalao Noruego fikk stor oppmerksomhet i alle mediene i Den Dominikanske republikk under påskekampanjen til EFF. Hele 14 TV ? og 6 radioprogrammer viet Bacalao Noruego oppmerksomhet, i tillegg til aviser og tidsskrift. Landet har ca.9 millioner innbyggere, og Bacalao Noruego er et kjent begrep for journalistene der, eksotisk som det er. Bacalao Noruego har høy status, men den vanlige dominikaner har likevel råd til å kjøpe det ? den økonomiske utviklingen i landet har vært god de siste 10 årene. Når konsumet av klippfisk av sei er høyest i verden pr. innbygger, oppfattes dette av dominikanerne som en seier over store og viktige nasjoner som Brasil, Portugal og Spania. Dette øker selvfølelsen, og bidrar til at den norske klippfisken blir godt stoff i dominikanske medier.

Publisert: 05.05.2003 , 12.07


Siste saker

X