Økt eksport av sjømat fra oppdrett

I april ble det eksportert oppdrettet fisk for 986 millioner kroner, noe som er 16 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Eksporten av villfanget fisk gikk samtidig tilbake med 14 prosent til 1,2 milliarder kroner.

Totalt var sjømateksporten i april på 2,2 milliarder kroner, en nedgang på 2 prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er eksporten av sjømat redusert med 10 prosent til 9,6 milliarder kroner, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Økt eksport av laks til EU Totalt økte lakseeksporten i april med 13 prosent til 870 millioner kroner. Til EU økte lakseeksporten med 19 prosent til 597 millioner kroner, mens veksten til andre marked var 1 prosent til 273 millioner kroner. I volum økte eksporten totalt med 17 prosent til 33 tusen tonn. Økt eksport av ørret Verdiøkningen i ørreteksporten i april var på 45 prosent til 111 millioner kroner. Samtidig økte volumet med 18 prosent. Eksporten til vårt viktigste ørretmarked Japan økte med 10 prosent til 42 millioner kroner. Russland er blitt vårt nest største marked for ørret med en eksport på 21 millioner kroner i april. Dette var en økning på 92 prosent fra året før. Nedgang i eksport av torsk Torskeeksporten gikk ned 14 prosent til 458 millioner kroner i april. Størst var nedgangen for fryst torskefilet med 37 prosent til 97 millioner kroner, mens eksporten av klippfisk av torsk gikk ned med 18 prosent til 90 millioner kroner. Eksporten av fryst torsk ble samtidig redusert med 45 prosent til 29 millioner kroner. Eksporten av fersk torsk økte i april med 57 prosent til 5 millioner kroner. Økt eksport av reker I april økte eksporten av reker med 55 prosent til 107 millioner kroner. Størst økning var det for pillede fryste reker med en verdiøkning på 83 prosent til 75 millioner kroner. Økningen var størst til våre naboland Sverige og Finland. Til Sverige var verdiøkningen av pillede fryste reker på 174 prosent mens verdiøkningen til Finland var på 159 prosent. Til vårt største marked for pillede fryst reker Storbritannia var økningen kun tre prosent. Økt eksport til Øst-Europa Etter nedgang i eksporten til Øst-Europa i januar ? mars, økte eksporten i april med 30 prosent til 318 millioner kroner. Dette skyldes i første rekke økt eksport av sild, lodde og laks til Russland og Ukraina. Til Russland er økningen på 42 prosent til 162 millioner kroner, mens økningen til Ukraina var på 97 prosent til 57 millioner kroner. Russland var for øvrig vårt femte største marked i april, etter Danmark, Frankrike, Portugal og Japan.

Publisert: 15.05.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X