Økt eksportverdi for taskekrabbe

Eksportverdien av taskekrabbe øker i forhold til fjoråret. Kiloprisen er gått opp med 10 kroner og kvantumet har økt med 126 tonn.

I oktober var eksportverdien av fryst taskekrabbe over 10 millioner høyere enn samme tid i fjor, skriver skjellmagasinet. Den desidert største mottaker av krabben er Frankrike. Bare i oktober tok de i mot 187 tonn, av et totalt månedskvantum på 216 tonn den måneden. Frem til og med oktober ble det eksportert 559 tonn mot 433 tonn samme tid i fjor. Den gjennomsnittlige kiloprisen i år er 45,15 kroner, 10,08 kroner høyere enn fjorårets gjennomsnittspris på 35,07 kroner. Verdien av årets taskekrabbeeksport er så langt 25 245 000 kroner, mens den var 15 187 000 kroner samme tid i fjor. Så godt som hele kvantumet går til EU. Unionen tok i mot 555 av 559 tonn.

Publisert: 05.12.2003 , 07.00


Siste saker

X