Økt skatt drar ned

I endelig årsregnskap for 2002 er Pan Fish- konsernets skattekostnad endret til NOK -384 mill, fra NOK -526 mill i foreløpig årsregnskap. Resultat etter skatt er endret til NOK -2.296 mill, fra NOK -2.149 mill.

Balanseført utsatt skattefordel for konsernet er i endelig årsregnskap endret til NOK 205 mill, fra NOK 313 mill i foreløpig årsregnskap. Konsernets egenkapital er endret til NOK -810 mill fra NOK -692 mill.

Publisert: 21.05.2003 , 07.00


Siste saker

X