Laksemerd i Sogn og Fjordane. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Økt sysselsetting i oppdrett

Fra 2000 og til 2016 har antall personer knyttet til produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder gått opp med 74 prosent, ifølge Fiskeridirektoratets akvakulturstatistikk.

Den viser at der i fjor var sysselsatt 7 537 fulltids- og deltidsansatte i næringene.

10 prosent økning

Fiskeridirektoratet viser til at de foreløpige tallene viser at det ble solgt 1 325 millioner tonn fisk i 2016.

–  Dette var en nedgang på fire prosent i forhold til 2015. Til tross for nedgangen i solgt mengde økte antall sysselsatte med vel 10 prosent fra 2015 til 2016.

Flest sysselsatte finnes i produksjon av laks og regnbueørret.

– I alt 6 991 personer er oppgitt sysselsatt her i 2016. Færrest ansatt finner en i produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder med 141 personer, skriver de.

Hordaland på topp

Hordaland har flest sysselsatte med 1 680 personer i 2016. Deretter følger Trøndelag og Nordland med henholdsvis 1299 personer og 1247 personer.

– Antall utførte arbeidstimer øker også. Totalt antall arbeidstimer var 10 millioner timer i 2016. Det betyr at en person i gjennomsnitt jobbet 1 366 timer i 2016.

Statistikken viser at få personer i produksjon av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er fulltidsansatte, og gjennomsnittlig antall arbeidstimer per person i produksjonen av disse var kun 530 timer.

Flere kvinner

De foreløpige tallene for fjoråret viser at kvinneandelen var på 18 prosent for hele oppdrettsnæringen. Høyest kvinneandel finner en i produksjonen av andre marine fiskearter, herunder oppdrett av rensefisk. Det er kvinneandelen på hele 32 prosent.

Endelige tall for 2016 vil bli publisert 26 oktober.

Dekningsgraden for Fiskeridirektoratets statistikk for hele landet for 2016-undersøkelsen var per mai 2017 cirka 84 %. Innen laks og ørret-produksjonen var dekningsgraden 86,8%  Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

Publisert: 29.05.2017 , 09.39


Siste saker

X