Lokaliteten Grovfjord som Sørrollnesfisk AS drifter i samarbeid med Northern Lights Salmon. Pressefoto.

Økte driftsresultatet med nær 87 millioner

Sørrollnesfisk AS økte både driftsresultatet og omsetningen betydelig i 2016, tross ILA-utbrudd på 2015-utsett.

Matfiskprodusenten Sørrollnesfisk i Hamnvik har en omsetning på 239 millioner kroner i 2016, sett mot 122,4 millioner i 2015, som er en økning på 116,6 millioner kroner. Dette tilsier en driftsmargin på cirka 53 %.

Driftsresultatet til selskapet steg også betydelig fra 35,2 millioner 122 millioner i 2016. En økning på solide 86,8 millioner.

Det familieeide selskapet holder til i Ibestad, i Troms og har totalt tre konsesjoner, men driver samdrift med Northern Lights Salmon som har fire konsesjoner i Troms fylke. Northern Lights Salmon fikk en omsetning på 348 millioner kroner i 2016, som er opp nesten 45 % fra året før. Sistnevnte selskaps regnskap kan du lese mer om her

Preget av ILA

Kyst.no har ikke fått tak i Åse Marie Valen Olsen, daglig leder av Sørrollnesfisk. Men styret skriver i årsberetningen sin at årsresultatet henger delvis sammen med gode priser på fisk, og delvis henger sammen med selskapets omrokering av settefisk på grunn av ILA smitte i 2015.

2015-utsettet av laks på lokaliteten Enkeltstein fikk august 2015 påvist ILA. Hele lokaliteten ble destruert i august 2015 i samråd med Mattilsynet.

Styret skriver at dette førte til at selskapet mistet cirka halvparten av sitt totale 2015 utsett, og det forventes å påvirke selskapets omsetning for 2017 i negativ retning. Selskapets ledelse legger ned mye arbeid for å sikre at dette tapet blir så lite som mulig. 

Omlag 67 millioner overføres til egenkapitalen.

Kjønnsfordeling blant de ansatte er på 25 % kvinner og 75  % menn, og styret skriver at arbeidsmiljøet anses som godt.

  • Sørrollnesfisk er 100 % eid av Kurth Olsen og hans to sønner Kjell Gunnar og Olav Henry.

Publisert: 11.07.2017 , 08.00


Siste saker

X