Økte tapsavsetninger i Ewos

Selv med en viss lysning i markedet har Ewos økt tapsavsetningene med knappe 50 millioner kroner. I Ewos globalt har de i år en tapsavsetning på 115 millioner kroner.

Fôrprodusenten Ewos bidrar kraftig til at Cermaq-konsernet får brukbare tall etter ni måneders drift i år. Driftsresultatet i Ewos (globalt) var 151 millioner kroner i tredje kvartal, og endte på 190 millioner kroner ved utgangen av september måned. Konserndirektør Geir Isaksen sier til kyst.no at tredje kvartal normalt er den beste perioden gjennom året. Det er i dette kvartalet at mesteparten av driftsreultatet for året hentes inn. Konsernets driftsresultat var 210 millioner kroner etter tredje kvartal i år. 115 mill. i tapsavsetning Isaksen mener å se lysninger i markedet men medgir at konsernet har økt sine tapsavsetninger for i år med 48 millioner kroner. Totalt har Cermaq satt av rundt 115 millioer kroner i tapsavsetninger i 2003, der 30 millioner kroner allerede er realisert. – Vi er avhengige av at kundene våre tjener penger før vi kan få inn våre utestående fordringer. Hvor vi mye vi må realisere som tap vil avhenge av hvordan lakseprisene utvikler seg fremover, sier han til kyst.no. Fôrmarkedet opp 8% Det ble solgt 209.884 tonn fiskefôr i perioden, en økning på 8% sammenlignet med samme periode i fjor. Volumøkning i Norge og Chile veier opp for nedgangen i Canada og i noen grad for nedgangen i Skottland. Markedet i Norge har holdt seg bra, til tross for vanskelighetene hos mange av EWOS sine kunder. Det kanadiske fôrmarkedet Britisk Columbia er betraktelig redusert siden 2002 på grunn av IHN-utbrudd i regionen. Hovedtallene for konsernet(1.000 kroner):

3. kvartal 2003 3. kvartal 2002
Hittil i år Hittil i år
Driftsinntekter 4.646.043 4.880.978
Resultat før skatt 178.190 -51.896
Netto gjeld 1.540.152 2.931.712

Publisert: 06.11.2003 , 07.00


Siste saker

X