Ola og Kari spiser mer sjømat

Torsk har blitt mer populær, og salget av hel torsk har økt med 23 prosent. Også torskefilet kjøpes av flere nordmenn, og i likhet med hel torsk, øker den med 23 prosent. Torskeskiver har en økning på 8 prosent. Kari og Ola Nordmann har spist 7% mer sjømat første halvår i år enn til samme tid i fjor. Det viser tall fra GfK Norge AS og Eksportutvalget for fisk.

På middagsbordene i de norske hjemmene har det blitt servert mer fisk enn vanlig første halvår i år. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor, har flere av fiskeslagene stor oppgang. Fiskefilet er populært blant forbrukere. Ørretfilet har økt med 22 prosent første halvår i år, mens seifileten har en oppgang på 15 prosent. Også laksefilet selger mere. Her er økningen på 10 prosent. Positiv utvikling er det også for makrell på boks. Nordmenn har kjøpt 20 prosent mer makrellhermetikk i de 6 første månedene i år enn i fjor. Undersøkelsen er basert på registreringer i 1500 norske husholdninger. -Det er meget gledelig at forbruket av sjømat i Norge øker, sier adm. dir. Ingebrigt Overby i Norsk Sjømatsbedrifters Landsforening. Vi håper det er en varig trend. Vi vet at tilgjengelighet og kompetanse hos de bak fiskedisken, betyr mye når forbrukerne skal kjøpe sjømat. Og for at fiskehandlene og dagligvarekjedene skal åpne enda flere manuelle fiskeavdelinger, er det viktig at det finnes ansatte med kunnskap om sjømat, sier Overby. Vi har derfor arbeidet aktivt for at flere ungdommer skal velge fiskehandlerfaget, og næringen i samarbeid med Eksportutvalget for fisk har utviklet kurs for de som allerede arbeider i fiskeavdelingene. Kursmateriell finnes på internett på adressen www.fiskedisken.no, sier Overby. Men Overby er bekymret for at nivået på den generiske markedsføringen er blitt for lavt. Det brukes i dag knappe 8 mill kroner til markedsføring av sjømat, mens det brukes over 25 mill kroner på generisk markedsføring av kjøtt. Flere politiske partier har tatt til orde for at myndighetene må delta i den generiske markedsføringen av sjømat, men så langt har det blitt med festtaler. NSL, FHL og Norges Fiskarlag har bedt om at Fiskeridepartementet deltar i finansieringen av generisk markedsføring av sjømat, i tillegg til de 7,5 mill kroner som næringen selv bidrar med.

Publisert: 24.10.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X