Blom Biometis – system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen Foto: Blom Fiskeoppdrett AS

Omgjør avslag for Bloms slamteknologi

- Blom Fiskeoppdrett AS har med glede mottatt melding om at Fiskeridepartementet har funnet slamoppsamlingsteknologien vår så innovativ og viktig at de omgjør Fiskeridirektoratets avslag på vår søknad om tildeling av utviklingstillatelser, skriver selskapet i en pressemelding.

Vedtaket sier at Nærings- og fiskeridepartementet avslår Blom’s klage hva gjelder 6 av de omsøkte tillatelsene. For to av de åtte omsøkte tillatelsene tas klagen delvis til følge, og saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling, melder Blom.

Daglig leder Blom Fiskeoppdrett AS, Øyvind Blom. Foto: Blom Fiskeoppdrett AS.

– Sentrale politiske myndigheter viser med dette at de tar utslippsutfordringene i næringen på alvor. Med dette er forutsetningene tilstede for at vi kan investere i en teknologi som vil øke bærekraften i produksjon av laks og ørret i norske fjorder. Med vår nye teknologi «BIOMETIS» legges det til rette for at slammet kan utnyttes som en ressurs samtidig som produksjonsbetingelsene på utsatte lokaliteter forbedres og negativ miljøpåvirkning fra utslipp elimineres/reduseres. Vår teknologi skal muliggjøre økt bærekraftig produksjon på eksisterende lokaliteter, og samsvarer derfor godt med intensjonene for tillatelsestildelingen; ny produksjonsteknologi som kan forbedre miljø og arealbruken i næringen.

– Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi så langt har hatt med kompetente miljøer innen både slamoppsamling, prosessering (biogass, gjødsel), og natur og miljøvern, og ser frem til et godt samarbeid videre med både myndigheter, partnere og leverandører. Vi er klare til å ta fatt på jobben så snart alle formaliteter, forutsetninger og antall tillatelser er på plass!

Les også: Blom vil utnytte oppdrettsslam som bioressurs

Publisert: 19.06.2017 , 09.44


Siste saker

X