Laks. Illustrasjonsbilde: Sjømat Norge.

Omsatte for 70 millioner på én konsesjon

Øylaks AS hadde 70 millioner i omsetning i 2016, basert på én matfiskkonsesjon. Dette er 20 millioner mer enn året før.

Familiebedriften Øylaks AS driver laks- og ørretoppdrett og har én konsesjon som drives i Midsund Kommune i Romsdal.

Omsetningen til selskapet var på 70 millioner sett mot 50 millioner i 2015. Driftsresultatet kom på 40,4 millioner kroner i 2016, sett mot 22,2 millioner året før.

– Prisene på selskapets produktet har vært meget bra hele året, og utsikten for kommende år er gode, skriver styret i årsberetningen.

Styret skriver at arbeidsmiljøet betraktes som godt, og selskapet har ikke hatt personskader/ulykker i 2016.

Av de fem ansatte er fire menn og en kvinne.

Styret skriver at «i denne bransjen er det veldig få kvinnelige jobbsøkere per i dag».

Syv millioner i utbytte

34,2 millioner er avsatt til overføring av egenkapital, og syv millioner av resultatet er avsatt til utbytte.

Selskapets aksjonærer er styreleder og daglig leder Ola Misund 53 aksjer, Ingmar Misund 50 aksjer og Runar Misund 50 aksjer.

Selskapets aksjekapital på kr 1,5 millioner består av 153 aksjer â pålydende kr.10.000.

Det har ikke lykkes kyst.no å få kommentarer fra daglig leder Ola Misund.

Publisert: 18.07.2017 , 06.00


Siste saker

X