Oppdretter sier ja til laksefjorder

Verdens største fiskeindustriselskap, NUTRECO, mener de norske verneplanene for villaksen er til å leve med. Selskapet, som har flere datterselskaper i Norge, vil ikke protestere mot planene om nasjonale laksefjorder.

Nutreco har eierandeler i oppdrettsfirma i hele verden. Selskapet sysselsetter rundt 13.000 mennesker, og omsetter årlig for omlag 30 milliarder norske kroner. Ifølge Trønderaviser sa Dekker at NUTRECO ikke er imot at det opprettes nasjonale laksefjorder i Norge, og Dekker mente de norske planene for å verne villlaksen er til å leve med. ? Kan knuse vårt rykte ? Dersom oppdrettsnæringa ødelegger for villaksen, vil det knuse vårt rykte og ødelegge framtida for næringa vår, sa NUTRECO-sjefen. Foreløpig er det uvisst om utttalelsene fra Dekker er bindende for NUTRECOs datterselskaper i Norge, Marine Harvest og fôrprodusenten Skretting. Men fagsjef i Verdens Naturfond, Andreas Tveteraas, sier disse uttalsene fra verdens største oppdrettsfirma må få betydning for Stortingets behandling av forslaget om norske laksefjorder. Saken skal etter planen opp i Stortinget 20. februar. I Finnmark er hele Tanafjorden og Repparfjorden og deler av Altafjorden og Porsangerfjorden, samt hele fjordsystemet mellom Neiden og Kirkenes foreslått som nasjonale laksefjorder. Dersom Stortinget vedtar dette, betyr det enorme begrensinger i oppdrettsvirksomheten i Finnmark. Og uttalelsene fra Wout Dekker som langt på vei godtar de norske verneplanene, er stikk i strid med den holdning som norsk oppdrettsnæring har vist til nå i denne saken.

Publisert: 06.02.2003 , 07.00


Siste saker

X