Oppdrettsørreten – en truet art

Chile: Produksjonen av regnbueørret i Chile vil avta med 30-40 prosent i 2013 sammenlignet med 2012.

Christian Pérez Multiexport Foods forventer at den chilenske produksjonen av regnbueørret totalt vil bli på nærmere 150 000 tonn i år. Det vil i så fall være en nedgang på 35 prosent i forhold til i fjor da totalkvantumet var 230 000 tonn. Det er den dårlige fiskehelsesituasjonen som er hovedforklaringen bak nedgangen.

Et av oppdrettsselskapene, Camanchaca, har offentliggjort tall for første halvår i år som viser et gjennomsnitt på 1,97 kg fisk per smolt. I mellomtiden har akkumulert dødelighet for regnbueørret økt, og ligger nå på 21,4 prosent. Samtidig er gjennomsnittlige slaktevekt redusert til 2,43 kg. Som en konsekvens, har de fleste av de chilenske laks produsere selskaper begynt å redusere antall lokaliteter beregnet for regnbueørret, skriver fishfarmingxpert.com

Publisert: 15.10.2013 , 07.56


Siste saker

X