Oppdrettstorsk like god som villtorsk

Oppdrettstorsk smaker like godt som villtorsk, er en av konklusjonene fra en omfattende forbrukerundersøkelse i Nederland.

Undersøkelsen viser at i blindtester der forbrukerene kun får vite at det er torsk de smaker på, klarer en ikke å kjenne forskjell på oppdrettstorsk og villtorsk, står det i en melding fra Fiskeriforskning. Når forbrukerene vet hva slags produkt de spiser mener de at villtorsken er best. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Fiskeriforskning og Netherlands Institute for Fisheries Research(RIVO). Instituttet i Nederland har bygd opp nettverket TasteNet, der forbrukere tester forskjellige typer sjømatprodukter i sitt eget hjem. I undersøkelsen fikk 1200 forbrukere prøve torskefilet i forbrukerpakninger, lik de som finnes i supermarkeder. For å undersøke forskjellige oppfatninger omkring produktet mottok de torsk i flere omganger, men med varierende informasjon på pakningens etikett. Forbrukerne ble bedt om å vurdere en rekke kvalitetsegenskaper før tilberedning og etter at de hadde spist. Når forbrukerne ikke vet hva slags torsk de spiser, synes de oppdrettet smaker like godt som vill. Men når forbrukerne ser at pakningen inneholder oppdrettstorsk blir den totalt sett bedømt som dårligere enn villfisk. Forskjellen er ikke dramatisk, men tydelig, sier forsker Joop Luten. Selv når det var plassert positiv informasjon på etiketten om produksjon av oppdrettstorsk, for eksempel at det er sporbar informasjon om hva slags fôr som er benyttet, og at den faktisk kan være ferskere enn villfanget, ble den vurdert som et dårligere produkt enn villtorsken. ? I dag krever EU at det skal informeres om fisken er oppdrettet eller vill. Det er derfor ikke mulig å holde tilbake denne typen informasjon, men på den andre siden viser undersøkelsen at det i dag heller ikke er noen grunn til å fremheve at fisken er oppdrettet, påpeker Luten. Undersøkelsen viser også at pris har betydning for oppfatningen av produktet. Når forbrukerne får vite at produktet de har fått koster mer enn det torskefilet vanligvis gjør, oppleves produktet som bedre. Resultatene fra undersøkelsen kan også være representative for andre torskemarkeder enn Nederland.

Publisert: 27.10.2003 , 10.27


Siste saker

X