Flekksteinbit hos Aminor. Foto: Björn Thrandur Björnsson.

Opplever et sug i markedet etter hvitfisk

Daglig leder Willy K. Sandaa i Flekksteinbitselskapet Aminor sier de har hatt flere interessante henvendelser både fra store norske, svenske og sørkoreanske aktører, som alle viser til et sug i markedet etter hvit fisk.

En av de som satser på Flekksteinbit i Norge er det nordlandske oppdrettselskapet Aminor. De har en konsesjon for produksjon av 500 tonn flekksteinbit og produksjonen foregår i et landbasert oppdrettsanlegg.

Willy K. Sandaa, daglig leder i Aminor. Foto: Privat/LinkedIn.

– Aminor bygger fortsatt biomasse, første slakting (G2014) starter til høsten, samtidig som vi stadig optimaliserer prosedyrer (fra stamfiskhold til ferdig matfisk) og utvider anlegg. Produksjonen går jevnt over i henhold til opprinnelig produksjonsplan. Det vil si dødeligheten er lav og fisken vokser godt, sier daglig leder Willy K. Sandaa til kyst.no.

– Hva går bra i produksjonen, og hva er utfordrende?

– Flekksteinbiten lever så langt godt opp til sitt rykte/våre forventninger, da spesielt med henhold til stabil dødelighet, adferd og vekst. Siden oppstarten i 2014, ser vi per i dag hovedsakelig utfordring med henhold til stabil og forutsigbar tilgang på egg av god kvalitet. Dette løser vi med å legge inn tilstrekkelig mange batcher til at vi kan tåle at enkelte batcher går ut, opplyser han.

– En del hodebry

Det er flere i ting i produksjonen som Aminor-sjefen mener har vært utfordrende.

– Stamfiskholdet vårt har også gitt oss en del hodebry grunnet manglende sluttmodning på hunnfisk, men også her har vi kommet i mål takket være et samarbeid med Akvaplan Niva med henhold tilt rogn. Sistnevnte problem forventes løst fra og med kommende gytesesong (okt – jan), dels gjennom optimalisering av vannkvalitet i stamfiskavdelingen og dels gjennom innhenting av nytt genetisk materiale i form av villfanget fisk.

Fra og med 2018 forventer selskapet også god synkronisering på den lysstyrte stamfiskbestanden, noe som Sandaa mener vil gi dem god tilgang på rogn to ganger i året. (okt-jan + mai-aug).

Stor etterspørsel

Oppdrett av steinbit har foregått i Norge i nesten 30 år, og i akvakulturregisteret kan man se at den første registrerte konsesjonen ble ved utgangen av 1989. Ettersom det kyst.no vet er Aminor det eneste selskap i Norge som driver kommersiell oppdrett av Flekksteinbit. Sandaa har tidligere erfaring med både torsk og kveite og har produsert flekksteinbit siden 2014, og har store ambisjoner for fisken.

– Aminor bygger fortsatt biomasse, men opplever stor etterspørsel på markedet. De signaler vi har fått fra innlandsmarkedet i forbindelse med testing av vår egen fisk, har vært svært positive, sammenligningen med breiflabb. 

Tilbakemeldingene er basert på kjøttets tekstur, farge og konsistens, og dette er Sandaa og de ansatte er svært fornøyde med.

– Utover dette har vi hatt flere interessante henvendelser både fra store norske, svenske og sørkoreanske aktører, som alle viser til et sug i markedet etter hvit fisk. Spesielt i det svenske markedet vises det til at oppdrettet hvit fisk er særlig ettertraktet, og spesielt oppdrettet Flekksteinbit, ettersom bla. WWF har klare anbefalinger om å styre unna villfanget Flekksteinbit grunnet sviktende bestander og manglende kunnskap, forklarer han.

– Hva er deres mål fremover? 

– I løpet av inneværende år, skal ny påvekstavdeling tas i bruk (900kvm produksjons areal) og ny pumpestasjon (klargjort for 50M3/min) etableres. Videre går vi i gang med oppgradering av vannbehandling til klekkeriet, slik at dette over nyttår kan kjøres med kjøling samt full filtrering ned til 5µm.

Dette påpeker han er for å redusere trykket under våroppblomstringen, noe som var en stor utfordring i april – mai i år for selskapet.

– For 2018 er planen å etablere en ny påvekst- /matfiskavdeling på cirka 2800kvm produksjonsareal samt fortsette oppskaleringen på rognsiden da med tanke på salg av yngel høsten-18.

Mistet 80 % av rognen

Årets rogninnlegg var på totalt 62 liter rogn, tilsvarende 200 000 rognkorn, og han sier dette var det klart største som så langt har vært gjennomført på denne arten (så vidt han kjenner til).

– Forventet overlevelse var satt til cirka 50 prosent etter startforing (basert på våre erfaringer siden 2014), noe vi lå veldig godt an til å nå frem til i slutten av mai. Over natten, en til to uker før klekking, mistet vi dessverre nær 80 % av rogna grunnet enorme mengder kiesel-alger, som la seg som et teppe rundt rogna og sperret for vannflow mellom rognkornene. Problemstillingen har vi ikke registrert tidligere, men i år var den nådeløs. Heldigvis har Aminors eiere stor tro på arten og vi jobber derfor videre med ny målsetning om å nå 100 000 –  150 000 ferdig startforet yngel i 2018. Overordnet målsetning; 500 tonn matfisk til slakt i 2021.

32 små og store eiere

Flekksteinbit fra produksjonen hos Aminor. Foto: Aminor/Facebook.

Aminor har nylig gjennomført en ny kapitalinnhenting og gjennom den sikret nær 20 millioner norske kroner i ny egenkapital for oppbygging av anlegg og biomasse frem til 2019.

– Etter siste emisjon, hvor blant andre Steinar Olaissen as (Lovund) kom inn på eiersiden, har Aminor nå totalt 32 små og store eiere. En større søknad om tilskudd og lån ligger i tillegg inne til behandling hos Innovasjon Norge. Dette er en søknad som er tuftet på et tett og godt samarbeid med Innovasjon Norges avdeling i Bodø helt siden den spede begynnelse i 2012, forteller Sandaa.

Finansieringen frem til full produksjon 500 t (fase 1) sier han er delt i to finansierings-perioder, noe som betyr at de i løpet av 2018 vil starte arbeidet med en ny kapitalinnhenting for å sikre oppbygging i perioden 2019-2020.

– Kompetansebygging står sentralt

Per dags dato sysselsetter Aminor fem årsverk, fordelt på seks ansatte.

– Kompetanseoppbygging er sentralt, spesielt innen klekkeridrift og startforing, derfor prioriteres ekstra bemanning frem mot kommende gytesesong. Siden nyttår har vi ansatt personell i tre nye faste stillinger, pluss et vikariat som søkes videreført i en fast stilling, forteller han.

Wolfnet bærer frukter

Wolfnet er et internasjonalt forskningsnettverk for oppdrett av flekksteinbit, og ble etablert på slutten av fjoråret. Dette nettverket mener Sandaa er svært viktig. Les mer om dette her.

– Etableringen av Wolfnet har spesielt båret frukter i form av tett dialog med forskningsmiljøene i Skandinavia (bla. gjennom Horisont 2020 søknad hvor steinbiten er sentral). Utover dette søkes det å arranger minst en årlig samling i nettverket, pluss eventuelle workshops. Engasjementet er stort, ikke bare fra Aminors side. Jose Beiro (Post.doc ved Nord Universitet) fungerer som koordinator for Wolfnet, sier Sandaa avslutningsvis.

Les også andre saker om steinbit her: 

Se flere bilder under.

Flekksteinbit yngel. Foto: Aminor.

Sortering av flekksteinbit. Foto: Aminor.

Produksjonslokalene til Aminor. Foto: Oda Bjørklund.

Illustrasjonsfoto av den «vakre» stamfisken. Foto: Per Eide, Norges Sjømatråd

Publisert: 25.07.2017 , 09.30


Siste saker

X