Foto: Mattilsynet

Oppretter kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner

Mattilsynet har 22. desember 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner i Finnmark.

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 13317 Lille Kvalfjord, og 10841 Pollen i Alta kommune. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS.

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år, dette skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Publisert: 27.12.2017 , 08.04


Siste saker

X