Foto: Mattilsynet

Oppretter kontrollområde for PD i flere kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland

Mattilsynet oppretter kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland.

Mattilsynet har 15. desember 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland. Dette skriver Mattilsynet i en nyhetsmelding.

31. juli 2017 ble det fastsatt forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna og Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland. Forskriften ble fastsatt etter flere tilfeller av PD-påvisning i området over en lengre periode.

I august 2017 ble det påvist PD (SAV2) på fisk på lokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS.

Eksisterende kontrollområdeforskrift for PD i Nord-Trøndelag og Nordland som ble fastsatt i juli vil grense til bekjempelsessonen i kontrollområdet som er foreslått opprettet rundt Kråkholmen i høring som hadde frist for innspill 4. oktober 2017.

Felles kontrollområdeforskrift

Med bakgrunn i den senere tids utvikling av PD i området, foreslår Mattilsynet å opprette en felles kontrollområdeforskrift med tre bekjempelsessoner og én overvåkingssone i Nord-Trøndelag og Nordland. Da store deler av Nord-Trøndelag vil bli dekket av bekjempelsessoner, vil Mattilsynet styre utsett av fisk gjennom mindre brakkleggingsområder inne i bekjempelsessone 3.

Mattilsynet kan ved forskriftsendring oppheve den enkelte bekjempelsessone når alle anlegg i en bekjempelsessone er samordnet brakklagt i to måneder, ikke mindre enn én måned. Dette gjelder for bekjempelsessone 1 og bekjempelsessone 2. For bekjempelsessone 3 må alle brakkleggingsområder der det er påvist PD være tømt og samordnet brakklagt, og det må ikke være påvist PD ved månedlige prøveuttak og helsekontroll over en periode på 12 måneder siden siste utsett i bekjempelsessonen.

Forskrift 31. juli 2017 nr. 1223 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland oppheves med virkning fra 15. desember 2017.

  • Pancreas disease (PD) er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen i dag.  PD i Norge forårsakes av virusvariantene SAV3 og SAV2. Sykdommen smitter ikke til mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Publisert: 18.12.2017 , 07.49


Siste saker

X