Marie Christine Monfort. Foto: Privat.

Opprettet ny organisasjon for kvinner i sjømatnæringen

Marie Christine Monfort står i spissen for en nyetablerte internasjonale organisasjonen kalt WSI. De har som mål å fremme likestilling i sjømatnæringen.

Monfort forteller til kyst.no at motivasjonen for å stifte WSI kom fra den voksende erkjennelse av at selv om en av to sjømatarbeidere er kvinner, er de overrepresentert i de laveste betalte og lavest verdsatte stillingene, samt har svært få lederroller.

Hun er både leder og medgrunnlegger av foreningen, og mener å ha løsningen på hvordan noen av de store ulikhetene i sjømatsektoren kan løses.

– Hva er de største utfordringene som møter kvinner i sjømatnæringen?

– Folk flest ser på sjømatnæringen som en mannsverden. I virkeligheten, når man ser nærmere, er det en lukket verden, der kvinner ikke får de samme muligheter som menn. Når du ser på fordelingen av alle stillinger inndelt etter kjønn finner du en stor ubalanse, der toppjobbene består av mest menn og de lavere stillingene er bemannet av kvinner.

Les også: Mer testosteron enn østrogen i lederposisjoner i havbruksnæringen

Hun sier at WSI ønsker å markere den høye deltakelsen av kvinner i bransjen, og øke bevisstheten om kjønnsubalanse i næringen.

– Vi ønsker å få få folk til å innse at ting kan være organisert på en annen måte, uten at det påvirker forestillinger av virksomheten, og vi ønsker å oppmuntre forretningsaktører og politikere til å være aktiv i utføring av disse endringene. I øyeblikket har franske sjømatskoler eksempelvis designet undervisningsreklame for å appellere til unge menn. Denne kjønnsdiskrimineringen i utdanningssystemet gir ikke mening, påpeker hun.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått siden WSI ble grunnlagt i desember?

– Først målte vi interessen hos våre kontakter og kolleger for et slikt initiativ. Deres svar var veldig oppmuntrende. Siden vi ble stiftet har vi har fått positive tilbakemeldinger allerede fra land, som Egypt, Australia, Island, Storbritannia, Norge, Frankrike og Senegal.

Viser seg frem på Island

Organisasjonen har annonsert at de har booket en stand på «The Icelandic Fisheries Exhibition» på Island fra 13 til 15 september. Der ønsker de og vise seg frem og komme i kontakt med flere næringsaktører.

– Vi ønsker å overraske. Denne messen er et vindu for teknologi og mekanikk, og ut fra hva vi vet er denne messen hovedsakelig besøkt av menn. Vi har tenkt å kjøre spesifikke prosjekter, hvor vi vil markere kvinners deltakelse i bransjen. Vi trenger støtte fra både menn og kvinner. Vi er veldig åpne for erfaringer, ideer, og  om mulig økonomisk støtte, fremmer Monfort.

– Vi forventer også å samle inn verdifulle data, der vi vil benytte anledningen til å kjøre en stor undersøkelse på de besøkende, for å få deres oppfatning av situasjonen og årsakene til den aktuelle kjønnsubalansen i sjømatindustrien.

– Hva er organisasjonens viktigste mål, både kort og lang sikt?

– På kort sikt forventer vi at WSI arrangementet i Reykjavik vil være et stort øyeblikk hvor menn og kvinner skal komme og dele sine meninger og ideer om dette viktige temaet. Til slutt ønsker vi å delta i en modernisering av industrien, der kvinner skal ha lik tilgang til alle posisjoner i industrien; og hvor politikere, i alle sine beslutninger, vil vurdere kvinner som sentrale aktører i bransjen, sier hun.

Les også: – Å rope ut at situasjonen er urettferdig for kvinner, er ikke nok 

Les den engelske versjonen av intervjuet med Monfort på  Fishfarmingexpert.

Publisert: 26.01.2017 , 11.00


Siste saker

X