Sturla Romstad

– Oppsiktsvekkende lite lus og god miljøstatus

Etter to krevende år er miljøstatusen på oppdrett i Namdalen nær oppsiktsvekkende god, sa Sturla Romstad i Mattilsynet Namdal, som på nylig presenterte situasjonen per i dag under Blå konferanse..

– Sammenlignet med både 2010 og 2011 er det både mindre lus på laksen og lavere mengde behandling, sa Romstad til Namdalsavisa.

I august og september ble det gjennomført vel 20 behandlinger med avlusing i Namdalen, mens det de to samme månedene i fjor ble gjort om lag 40 tilsvarende operasjoner. Som foruten å være kostbare, ikke minst stresser og svekker fisken som tas gjennom avlusinga.

– Dyktige oppdrettere i regionen

Som følge av rutinene med rapportering, har Mattilsynet til enhver tid detaljert informasjon om antall fisk, påslag av lus og generell helseinformasjon om laksen som svømmer rundt i anleggene.

I månedene juli, august og september i år var antall lakselus – konkret kjønnsmodne hunner – vesentlig lavere enn både i 2010 og 2011. Inneværende måned, oktober, har de to siste årene vært selve toppmåneden for påslag, men per i dag tegner mengden å bli svært lav målt mot de to foregående årene.

– Tall og fakta er nesten oppsiktsvekkende gode, og bærer klart bud om god drift og dyktige oppdrettere i regionen, sa Romstad til Namdalsavisa.

Stabilt de siste ti årene for villaksen

Påvirkninga av lakselus og andre sykdommer er det viktigste målet for om oppdrettsnæringa er innenfor grensene som myndighetene har satt med tanke på uakseptabel effekt på villfisk. For Namdalen viste Sturla Romstad til at fangsstatistikken i Namsen har vært stabil de siste ti årene; med årlig uttak på om lag 20 tonn villaks.

Publisert: 18.10.2012 , 07.00


Siste saker

X