Orkla sikrer full kontroll i Superfish

Orkla Foods har inngått avtale om å kjøpe de resterende 49% av aksjene i det polske selskapet Superfish.

Selgere er Wojciech Strózyna, som i dag er adm. direktør i Superfish, og slektninger av ham. Partene er enige om ikke å offentliggjøre salgssummen, skriver Orkla i en børsmelding. Som ny adm. direktør er utnevnt Jacek Dziekonski. Han har siden mars 2001 vært adm. direktør i det polske selskapet Kotlin, som også er en del av Orkla Foods International. Det var i juni 2000 at Orkla Foods inngikk avtale om å kjøpe 51 % av aksjene i Superfish, som er leverandør av sild og dypfryst fisk til polsk dagligvarehandel. Siden kjøpet har prisene på sjømatprodukter i Polen steget vesentlig mer enn på relevante alternativer. Dermed har etterspørselen falt. Den generelle tilbakegangen i polsk økonomi har bidratt ytterligere til en negativ utvikling i salgsvolumene. Det vil nå bli utarbeidet en detaljert handlingsplan for å bedre driften og styrke salgs- og distribusjonsapparatet i Superfish. Selskapet vil bli en del av Orkla Foods International, og det vil bl.a. bli vurdert å integrere Superfish tettere med Orkla Foods Internationals selskap Kotlin. Flere tiltak er allerede iverksatt for å bedre Superfish` situasjon; blant annet er antall ansatte redusert fra 1600 til ca. 1000 på to år. Antall fabrikker er redusert fra fire til to.

Publisert: 04.02.2003 , 07.01


Siste saker

X