Ørretmarkedet skrudd tilbake i tid

Japanske importører har overtatt alt bortfall av norsk ørreteksport til EU, foruten at Japan også er hovedmålet for en økende norsk ørreteksport denne høsten, skriver Norsk Fiskeoppdrett.

De fem første ukene etter at EU-kommisjonen hadde innført midlertidig straffetoll på all norsk ørret, gikk over dobbelt så mye ørret til Japan som i de siste fem ukene før tollvedtaket. I de fem ukene etter iverksettelsen av straffetoll 18. september gikk nesten 30 prosent mer ørret ut av landet. Et økende høstsalg av ørret kommer hvert år, så eksportøkningen inngår i en ganske fast sesongvariasjon. Litt mer spesielt er det at salgsøkningen i Japan er blitt så stor, og at hele ørreteksporten til EU falt nærmere 55 prosent i ukene fra 22. september til 26. oktober, sammenlignet med en tilsvarende periode før 18. september. Salget av fersk ørret alene gikk ned 65 prosent. EUs innføring av 21,4 prosent straffetoll oppå 3,6 prosent ordinær tollsats har igjen gjort norske ørretoppdrettere mer avhengige av Japan. Klokka er skrudd minst ett år tilbake, i den forstand at næringen har nærmet seg markedssituasjonen i 2002. Dette året tok Japan-markedet 59 prosent av det norske ørretvolumet. Året før var Japan enda mer dominerende, med et kjøp på 72 prosent av all norskprodusert ørret. Næringen har arbeidet for å komme bort fra en situasjon med et altfor dominerende japansk marked, og i første halvdel av 2003 var Japan-andelen volummessig kommet ned i 40 prosent. De siste fem ukene før EU slo til med straffetoll, gikk 29 prosent av ørreteksporten til Japan, mens Japan-andelen de nærmeste ukene etterpå hadde vokst til 46 prosent. Denne utviklingen kan delvis forklares med et årvisst økende høstsalg av ørret til Japan, men nedgangen i eksporten til EU spiller denne gangen inn som et ekstra moment. Det lovende Russlands-markedet viste ikke tegn til å gå i noen spesiell retning de fem ukene fra 22. september til 26. oktober. Ørreteksporten til Russland holdt seg omtrent på samme nivå, og Russlands andel av totalmarkedet sank fra 29 prosent i ukene før straffetoll-vedtaket til 24 prosent i tida etterpå. En forskjell er imidlertid at noe av Russlands-eksporten er vridd over fra fryst til fersk vare, og per i dag er Russland blitt vårt viktigste marked for fersk ørret.

Publisert: 20.11.2003 , 07.00


Siste saker

X