Ørsta-gruppen satser på havbruksutstyr

Ørsta-gruppen AS har slått seg opp på bygging av komplette småbåtmarinaer. Selskapet som har hele 40-50% markedsandel i Norge går nå inn på eiersiden hos flere utstyrprodusenter i oppdrettsnæringen.

Tidspunktet er det trolig lite å utsette på. Konsernsjefen i Ørsta-gruppen AS, Jon Erik Engeset vil overfor kyst.no ikke si noe om hvor mye penger de har bladd opp med for å kjøpe merdprodusenten Viking Global AS, 25% av aksjene i Procean AS og 34% av aksjene i Helland FlexTech AS. I de to sistnevnte har de opsjon på å overta alle aksjene. Engeset sier til kyst.no at de gjorde en strategisk vurdering av hva de skulle satse på, og fant at oppdrettsnæringen hadde mange fellestrekk med deres etablerte forretningsvirksomhet. – Å bygge marinaer har mange fellestrekk med merdanlegg. Vi må beregne strøm, bølgehøyde, materialstyrke og bevegelse, samtidig som vi må vite en hel del om forankring, forklarer han. Engeset legger ikke skjul på at tidspunktet for investeringene er svært gunstige. – Det er i nedgangstide man skal investere. Vi har tro på havbruksnæringen og håper at tidspunktet for disse investeringene vil vise seg å være gunstige, sier han. Har tro på fiskeoppdrett Svein Vestermo er ansvarlig for havbrukssatsingen i Ørsta-gruppen AS. Han er til daglig administrerende direktør i Lade Metall, et heleid datterselskap av Ørsta Gruppen, og er nå blitt daglig leder i Viking Global, samtidig som han blir styreformann i både Procean og Helland. – Oppkjøpene har sikret oss en betydelig kompetanse på produksjon og utvikling av utstyr til havbruksnæringen, sier han til kyst.no. Heller ikke Vestermo vil kommentere hvorvidt Ørsta-gruppen har planer om flere oppkjøp, men nøyer seg med å si at nå skal selskapene de allerede har gått inn i konsolideres. – Vi ønsker å tilby pakkeløsninger, men det betyr ikke at vi skal produsere alt utstyret i pakken. Blant annet har vi et utmerket samarbeid med Erling Haug AS. Svein Vestermo sier til kyst.no at selskapet ønsker en spredt geografisk struktur. Det betyr at det ikke er aktuelt å legge bedrifter ned for å samlokalisere. Flere forretningsområder Ørsta-gruppen er foruten marinarer og havbruk involvert i fire andre forretningsområder. Trafikk og lysmaster, tunnel-og bergsikring, industri-og offshore og landbruk. Fellesnevneren for alle disse områdene er bearbeiding og korrosjonsbehandling. Gruppen har også etablert seg i Polen. Ørsta-gruppen hadde ifjor en omsetning på 355 millioner kroner og et driftsresultat på 16 millioner kroner.

Publisert: 19.11.2003 , 11.19


Siste saker

X