Kartlegging av leppefisk utført av HI og Fjordservice. Foto: Fjordservice.

Over fem millioner leppefisk fisket på drøye tre uker

Siden startskuddet for fisket etter leppefisk gikk i midten juli, har millioner av lusespisere blitt fisket langs kysten.

Fisket etter leppefisker som skal brukes til lakselus-spisere i oppdretts-merdene, åpnet 17 juli i sør og 31 juli i nord.

– Fisket har kommet godt i gang. Per åttende august er det i Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister registrert i overkant av fem millioner leppefisk, forteller Anne Marie Abotnes seniorrådgiver fra utviklingsseksjonen i ressursavdelingen i Fiskeridiretoratet til kyst.no.

Les også: Fisket etter leppefisk åpnet mandag og er i full gang

Abotnes påpeker at fluktåpninger, fredningstid, minstemål og krav til røkting er elementer i årets reguleringer, som næringen er godt kjent med. Men det er også kommet noen nye elementer inn.

Tabell: Fiskeridirektoratet.

– Blant annet er det innført redskapsbegrensning i hele landet, og det stilles krav til at eier selv skal være høvedsmann om bord når fisket utøves, legger hun til.

Må sikre overlevelse på gjenutsatt fisk

Hun understreker at det er viktig med fokus på å sikre høy overlevelse og god fiskevelferd på gjenutsatt leppefisk.

– Leppefisken skal slippes ut der den er fangstet og fiskerne må ha et system for gjenutsetting som sikrer at leppefisken blir gjenutsatt under vannoverflaten for å sikre god overlevelse, oppfordrer hun.

Samarbeid

Abotnes forteller at før årets reguleringer ble vedtatt, gjennomførte direktoratet blant annet evalueringsmøte med deltakelse fra næring, forskning og forvaltning.

–  Vi fikk også mange tilbakemeldinger på høringsforslaget vårt. Videre har Havforskningsinstituttet flere prosjekt for å øke kunnskapen om leppefiskartene, og kunnskapen fra disse prosjektene blir benyttet når Havforskningsinstituttet gir kunnskapsstøtte til Fiskeridirektoratet i forbindelse med evaluering og utarbeiding av regulering.

Les også: HI går ikke inn for å åpne fisket av leppefisk

Leppefiske må kontrollerast betre

Publisert: 09.08.2017 , 07.45


Siste saker

X