Cato Lyngøy

Over tusen Vossolaks gytte i 2011

- Vi er på rett vei, men det er ennå for tidlig å blåse “faren over” signalet. I 2011 sesongen gytte sannsynligvis over tusen mellomlaks i elva. Det skriver styreleder i Vossolauget Cato Lyngøy i en fersk årsrapport fra lauget.

Pål Mugaas Jensen – Vi er nå inne i vårt fjerde driftsår. Tre årsklasser med Vossosmolt er trygt i havet. Mellomlaksen (2-årig laks) fra 2009-utsettet kom i år tilbake i rikt antall. I tillegg fikk vi en fin slump med tert fra 2010-årgange, skriver Lyngøy i rapporten.

Han er imidlertid litt forsiktig med å innkassere en uforbeholden seier.

– Vi er på rett vei, men det er ennå for tidlig å blåse “faren over” signalet. I 2011 sesongen gytte sannsynligvis over tusen mellomlaks i elva. Det er lenge siden sist elva hadde slikt storfint besøk, skriver han.

Elven må ta over Han understreker at nå blir det avgjørende at elven selv tar over.

– Først når avkommet av årets gytere selv klarer reisen til havet og tilbake i elva, kan vi si at elva er restituert. I mellomtiden gleder vi oss storlig over at prosjektet gir hyggelige resultater. Ikke siden tidlig på åttitallet har det vært så mye laks i elva. Dermed ligger alt til rette for at fødselshjelpen som nå ytes, kan bidra til å reetablere en livskraftig Vossostamme. Vossolauget spiller derfor en viktig rolle i redningsaksjonen som pågår for Vossolaksen.

Flere ulike tiltak I prosjektet Vossolauget har man oppskalerert og forsterkert de tiltakene som i forskningsmessig småskala har gitt størst tilbakevandring fra havet, i første rekke produksjon av fullverdig smolt i vassdraget som slepes ut og slippes i ytre kystfarvann.

– Pregingen sørger for at Vossolaksen senere vha av lukt og andre sanser skal finne tilbake fra kysten, gjennom fjordene og frem til Vossovassdraget.

Prosjektet har også en betydelig aktivitet i utvandringsruten. – Det treffes fellestiltak mot lus og til sammen syv storruser har vært i drift for å fange rømt fisk. Også på dette området kan Vossolauget vise til gode resultater. Les også: Frikjenner lakselusa som hovedfiende for Vossosmolten I 2012 legges det derfor opp til at en større andel av den kultiverte smolten skal slippes i selve vassdraget.

180 000 smolt i 2011 2011 produksjonen resulterte i et slipp på totalt ca 180.000 smolt, hvorav 160.000 var oppdrettet i merdanlegget på Evanger. Resten kom fra klekkeriet på Voss.

– Med tre gode driftsår under beltet, er rutinene godt etablert. De neste to årene er det nå planen å sette ut cirka 150.000 sjøvannsklar smolt årlig. Med gode ernæringsforhold i havet, håper vi på flere sterke lakseår fremover i Vosso.

Les årsrapporten fra Vossolauget her (PDF: 0 bytes)

Publisert: 23.03.2012 , 07.00


Siste saker

X