Hurtigruten Trollfjord

Overvåking av vannkvalitet og alger langs norskekysten med Hurtigruten

NIVA og Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) har utviklet et system for overvåkning av vannkvalitet og alger langs norskekysten fra Bergen til Kirkenes. Nå er instrumentene for innsamling av vannprøver og on-line-registreringer av miljøparametere montert på hurtigruteskipet MS Trollfjord.

Ifølge NIVA burde målingene fra Hurtigruten være av særlig interesse for akvakulturnæringen ettersom skipet passerer mange oppdrettslokaliteter med mulighet for blant annet overvåking av giftige/skadelige alger. Dette er også et av temaene som tas opp på seminaret ”Vannstatus 2025” som arrangeres fredag 4. februar i anledning av at NIVA Vestlandsavdelingen feirer sitt 20 års jubileum.

Kontinuerlig måling Med utstyr som er montert på hurtigruteskipet MS Trollfjord måles sjøtemperatur, saltholdighet, algemengder og partikkelmengde kontinuerlig . På fastlagte posisjoner eller på steder hvor sensorer har registrert uvanlige algemengder, kan systemet automatisk samle inn prøver for å kontrollere om det finnes giftige/skadelige alger. NIVA har over 20 års erfaring med artsbestemmelse av planktonalger. Utviklingen med Internett og dataoverføring gjør at denne typen data raskt kan presenteres for brukere og publikum som for eksempel oppdrettsnæringen. Slike overvåkningssystemer vil gi oss lange tidsserier med viktig miljøinformasjon. Det skal også foretas en modernisering av målesystemet for temperatur som Havforskingsinstituttet opererer om bord på MS Vesterålen. Med to skip vil det gi en bedre målehyppighet langs vår lange kyststrekning.

Hurtigruten Trollfjord
Hurtigruteskipet Trollfjord skal hjelpe NIVA med å samle inn informasjon om alger og vannkvalitet langs kysten

Publisert: 04.02.2005 , 07.00


Siste saker

X