Vidar Aspehaug

Patogen lanserer nytt styringsverktøy

Patogens nye styringsverktøy gir oppdrettsaktørene enda bedre oversikt over smittestatus i sine anlegg.

PatoGen implementerer i disse dager det nye styringsverktøyet «PatoLink» hos sine kunder. PatoLink™ gir oppdrettsaktørene enda bedre oversikt over smittestatus i sine anlegg og presenterer alle analysedata på en helt ny og enkel måte. Økt anvendelse og tilgang til analysedata vil øke verdien av PatoGens tjenester, og dermed styrke det forebyggende fiskehelsearbeidet for oppdrettsselskapene.

PatoLink er PatoGens nye nettportal for å formidle analysesvar på en effektiv og sikker måte. PatoGens kunder får dermed løpende samlet alle rapporter på ett sikkert sted, også med historiske data. Det er lagt stor vekt på søkbarhet og enkel og visuell fremstilling av data.

Målsetningen bak utviklingen av PatoLink har vært å gi kundene et bedre styringsverktøy som kan bidra til en enda mer effektiv produksjon med god fiskehelse og fiskevelferd i fokus sier Magnus Devold, Forskningssjef i PatoGen. Tilbakemeldingene så langt er svært positive.

Kundene får full oversikt over analyseresultater for hele selskap med enkle rapporter som blant annet viser kalenderoversikter og kartvisning. PatoLink™ lanseres i første omgang som en BETA-versjon. I samarbeid med kunder og samarbeidspartnere vil vi foreta tilpasninger og legge til nye tjenester i tiden fremover.

– Det er et stort arbeid og betydelige investeringer over de siste fem år som ligger bak denne lanseringen, så dette er en viktig milepel for oss i PatoGen sier Vidar Aspehaug, Daglig leder i PatoGen.

Publisert: 30.11.2012 , 10.39


Siste saker

X