Foto: Mattilsynet

Påvist ILA i stamfiskanlegg i Rauma kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Rauma stamfisk AS.

Virksomheten varslet Mattilsynet om mistanke om ILA 1. desember. Mistanken bygger på påvisning av ILA-virus ved PCR-metodikk utført ved PatoGen.

Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen på Reistad 15. desember på grunnlag av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Dette skriver Mattilsynet i en nyhetsmelding.

Restriksjoner:

Lokaliteten er båndlagt. Det er forbudt å ta fisk eller avlsprodukter inn eller ut fra lokaliteten uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Publisert: 19.12.2017 , 07.44


Siste saker

X