Foto: Mattilsynet

Påvist ILA i tre oppdrettsanlegg i Alta kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 10841 Pollen og 13317 Lille Kvalfjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS.

Virksomheten varslet Mattilsynet 10. november 2017 om mistanke om ILA på Store Kvalfjord. Mistanken bygget på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR) fra Patogen AS. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på Store Kvalfjord 20. november på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Som ledd i utredning av diagnosen på Store Kvalfjord ble det også tatt ut prøver på nabolokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord. Per 4. desember har Mattilsynet stilt diagnosen ILA på alle de tre lokalitetene, dette skriver de i en nyhetsmelding.

Restriksjoner
For å forhindre smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av anleggene.

Kontrollområde 
Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Publisert: 07.12.2017 , 10.45


Siste saker

X