Påvist ILA ved Hammerfest

Det er påvist ILA ved sjølokaliteten Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark. Eier av lokaliteten er Grieg Seafood Finnmark AS. Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Den 16. juni stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA ved Tinnlandet. Påvisningen av sykdommen baserer seg på obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Fisken ved Tinnlandet har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting. Mattilsynet følger opp lokaliteten. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på det interaktive kartverktøyet Barentswatch.

ILA har ingen betydning for folkehelsen

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en virussykdom på laks og har ingen betydning for folkehelsen. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptom på sykdommen.

Kontrollområde

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil fastsette restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger for antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Publisert: 19.06.2017 , 08.19


Siste saker

X