Illustrasjonsfoto av PD-syk laks. Foto: Veterinærinstituttet.

Påviste og mistenkte tilfeller av PD i juli

Det er i juli påvist PD på 16 lokaliteter fra Rogaland til Sør-Trøndelag, og mistanke om PD på ytterligere seks i disse fylkene, skriver Veterinærinstituttet.

I tillegg er det påvist PD på en lokalitet i Nord-Trøndelag. Det er totalt ni tilfeller av påvist eller mistanke om PD i Møre- og Romsdal, der seks er på nordmøre, melder Veterinærinstituttet i en oppdatering på sine hjemmesider.

To av disse tilfellene skyldes flytting av PD-smittet fisk fra et anlegg i Nord-Trøndelag til to anlegg på Nordmøre, kommer det frem.

Tabell 1: Oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om PD, hhv sør og nord for Hustadvika.

Endringer siden siste rapport:

Totalt har seks lokaliteter fått endret status fra mistanke om til påvist PD i mars, mai og juni. De som fortsatt står med mistanke om PD under mars og april ble slaktet ut uten at det var mulig å bekrefte om det også var histologiske forandringer forenelig med PD i fisken før utslakt, opplyses det.

Publisert: 11.08.2017 , 08.49


Siste saker

X