Kristin lien EFF

Pelagisk rekordeksport på 3,6 mrd første halvår

Det ble eksportert pelagisk fisk fra Norge for 3,6 milliarder kroner første halvår 2012. Det tilsvarer en økning på 200 millioner kroner eller 6 prosent i forhold til første halvår 2011.

For sild ser vi en nedgang på 4 prosent i eksportverdi til 2,2 milliarder kroner, mens for makrell ser vi en økning på 45 prosent i eksportverdi til 1,1 milliarder kroner. Eksporten av pelagisk i juni i år var på 200 millioner kroner, noe som er 15 prosent høyere enn i juni i fjor.

– Vi opplever pelagisk eksportrekord i første halvår, noe som skyldes svært høye priser på både hel sild og filet og god etterspørsel i de store markedene våre, sier Kristin Lien senioranalytiker i Norges sjømatråd. Det er i markedene i Russland, Tyskland, Ukraina og Kina som har tatt de største volumene av pelagisk fisk hittil i år og vi ser en stor verdivekst i eksporten til alle disse markedene bortsett fra Ukraina, sier Lien i en pressemelding.

Russland største mottaker av fryst hel sild

Det er eksportert 120 000 tonn fryst hel sild i første halvår 2012, noe som er 63 000 tonn mindre enn i første halvår i 2011. Silda har i hovedsak gått til markedene i Russland, Ukraina, Egypt og Litauen. Det er en økning til Litauen, men en mindre nedgang til de tre andre. Prisene på sild har vært økende utover i sesongen 2011/2012 og vi har hatt rekordpriser på sild utover hele sesongen. I første halvår var prisen på fryst hel sild på 8,09 kroner, noe som er en økning på 1,69 kroner eller 26 prosent fra første halvår 2011.

Tyskland størst på sildefilet

Det er eksportert 65 000 tonn fryste sildefiletprodukter i første halvår 2012, noe som er 20 000 tonn mindre en tilsvarende periode i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Tyskland og Russland. Prisene har i første halvår ligget gjennomsnittlig på 14,82 kroner per kg, 44 prosent over samme periode i fjor. I juni i år er det eksportert 10 000 tonn sildefilet, dobbelt så mye som i juni i fjor.

Økning i makrell første halvår

Det er eksportert 80 000 tonn fryst hel makrell første halvår 2012, noe som tilsvarer 19 000 tonn mer enn første halvår i 2011, Kina, Russland, Japan og Tyrkia har vært de største mottakerlandene. Gjennomsnittlig eksportpris på fryst hel makrell har første halvår ligget på 13,04 kroner noe som er 12 prosent over første halvår i 2011. I juni er det eksportert nesten 7 tusen tonn fryst hel makrell, 4 tusen tonn mer enn i juni i fjor.

Mer lodde til Russland i 2012

Det er eksportert 70 tusen tonn fryst hel lodde i første halvår 2012, noe som er 2 tusen tonn eller 3 prosent økning i forhold til første halvår i 2011. Russland, Kina, Japan og Ukraina har vært de største mottakerlandene. Gjennomsnittlig eksportpris på fryst hel lodde har i første halvår ligget på 4,11 kroner noe som er 1,10 kroner under første halvår i 2011.

Publisert: 04.07.2012 , 09.05


Siste saker

X