Pensjonstilbud til medlemsbedriftene

NHO har inngått en avtale med Gjensidige NOR om pensjonssparing for ansatte i medlemsbedriftene. De bedriftene som ønsker å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte kan således gå inn på denne avtalen.

Basert på lønnsoppgjørene i 2002 og 2003 har NHO vært i kontakt med leverandører av pensjonstjenester for å kunne gi medlemsbedriftene et godt tilbud for etablering av tjenestepensjonsordninger, for de bedrifter som ønsker å etablere dette. NHO har nå fremforhandlet en avtale om pensjonssparing med Gjensidige NOR, som nå tilbys alle medlemsbedriftene i FHL. Ordningen er først og fremst utarbeidet med tanke på små og mellomstore bedrifter, men i prinsippet er det ingen begrensninger på hvilke medlemsbedrifter som kan være med. Ordningen kan også benyttes av bedrifter som allerede har tjenestepensjonsordninger. Det er her tale om en ren spareordning (innskuddsbasert ordning), med valgfri uføredel. Ordningen gir således bedriften god kontroll på utgiftene. Informasjon om ordningen ligger også på vår hjemmeside:www.fhl.no. For ytterligere informasjon kan dere gå inn på www.nho.no/pensjon. Her finner dere både brosjyre om ordningen og søknadsskjema.

Publisert: 08.12.2003 , 07.00


Siste saker

X