Permaskjørt-forsøk i Hirtshals. Foto: Pål Mugaas Jensen

Permaskjørt kan redusere lusepåslag

I storskalaforsøk har man oppnådd 50 prosent reduksjon av lusepåslag med bruk av permaskjørt. I Hirtshals i Danmark tester nå forskere fra Sintef hvordan skjørtet påvirker selv anlegget.

Pål Mugaas Jenseen

I Sintefs tank i Hirtshals i Danmark, testes en modell av et oppdrettsanlegg. Anlegget har fått påmontert et skjørt som i fullskala er antatt å holde mye av lakselusen borte. Men alle slike nye ting man setter på et anlegg påvirker hvordan anlegget oppfører seg i sjøen. Dette vil forskerne finne mer ut av.

Saken fortsetter under bildet

Permaskjørt Hirtshals
Permaskjørtet får kjørt seg i sterk strøm i testtanken i Hirtshals.

Opprinnelig var det oppdrettsgründer Finn Sinkaberg som kom med ideen om å sette skjørt rundt merden for å stenge lusen ute. Tanken er at et presenningskjørt som henger permanent på merdene utenfor noten vil ha en forebyggende effekt mot lakselus.

Luselarvene er kjent for å oppholde seg i de øvre vannlagene og skjermingen burde kunne redusere påslaget av lus betraktelig. En slik forebyggende løsning vil kunne redusere bruken av kjemikaliebasert avlusing.

På 80-tallet gjorde Havforskningsinstituttet noen forsøk for å finne mer ut om det virket, men ideen ble ikke noen suksess. Effektive lusemidler gjorde det meste av andre tiltak overflødig.

Men når de samme lusemidlene nå viser tegn til å svikte i effekt, har ideen blitt hentet frem igjen. Dagens avlusingsmetoder med badebehandling i helpresenning eller brønnbåt kan også medføre skader på og stress for fisken, som igjen gir produksjonstap. Samtidig vil selve operasjonen påføre oppdretteren store kostnader i form av utstyr, kjemikalier og driftsutgifter for ekstra personell og fartøy.

Forsker ved Sintef Fiskeri og havbruk AS og utførende prosjektleder for FHF-prosjektet ”Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks ”, Andreas Myskja Lien, tror det ligger stor potensiell nytteverdi om det lykkes å utvikle dette som en måte for reduksjon av lusepåslag.

– Nytteverdien av en slik løsning vil være stor for oppdrettere da den vil redusere behovet for kostbare avlusingsoperasjoner og antallet skadde og døde fisk som følge av avlusingshåndteringen. Samtidig vil produktet skape verdier for underleverandører til havbruksnæringen i form av økt salg.

 Saken fortsetter under bildet

Permaskjørt, Andreas Myskja Lien, Hirtshals
Permaskjørtet monteres på en merdmodell i skala 1:17.Sintefforsker Andreas Myskja Lien (blå genser), tror det ligger stor potensiell nytteverdi i metoden om den lykkes som en måte for reduksjon av lusepåslag.

 

Les hele saken om Permaskjørtet og uttesting i Hirtshals i Norsk Fiskeoppdrett nr 4 som trykkes og sendes ut til abonnentene denne uken

Publisert: 10.04.2012 , 07.00


Siste saker

X