Åpner ikke for fiske utenfor Henningsvær

I forrige uke ga Fiskeridirektoratet tillatelse til et prøvefiske i «Henningsværboksen» for å se om det er grunnlag for å åpne for et skreifiske i området, men undersøkelsene viser at det meste av fisken i dette området er kysttorsk, melder Fiskeridirektoratet

Fiskerne har lenge ønsket at Fiskeridirektoratet skal åpne «Henningsværboksen» for fiske med garn og line. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet på sin side har vært usikker på om torskefisken har vært skrei eller kysttorsk. Oppsynssjefen i Fiskeridirektoratet Region Nordland gjennomførte derfor et prøvefiske utenfor Henningsvær. I samarbeid med Havforskningsinstituttet ble det tatt DNA-prøver og otolittprøver for å avdekke hvorvidt fisken er skrei eller kysttorsk. -Analyser fra den første prøven viser at minst 95 prosent av fangsten består av kysttorsk. Vi anbefaler derfor å ikke imøtekomme kravet fra fiskerne om å åpne dette området for fiske med garn og line for fartøy under 15 meter, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet Region Nordland.

– Resultatet fra prøvene viser at vi er langt unna de skreikonsentrasjonene som gir grunnlag for å åpne for et fiske etter skrei i «Henningsværboksen», sier Trond Ottemo ved Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet. 

Publisert: 30.03.2007 , 07.00


Siste saker

X