Innovasjon Norge håper at norsk-polsk samabeid skal føre til mer landbasert oppdrett i Polen, og gode salgsmuligheter for norske utstyrleverandører. Foto: Jurassic Salmon.

Polen kan bli et stort marked for norsk havbruksteknologi

Norsk oppdrettsteknologi kan ifølge Aleksandra Buczkowska i Innovasjon Norge bidra til å få fart på den polske havbruksnæringen. Hun tror Polen kan bli et stort marked for bl.a. moderne RAS-teknologi.
Innovasjon Norge og NCE Aquatech vil derfor ha med norske teknologibedrifter til Polen i juni for å vise frem hva de har. Til de som vil satse fristes det med en stor pott EU-midler.

– Moderne produksjon av fisk er bærekraftig, men krever store investeringer. Polen har ikke store vannressurser, så landbasert RAS-teknologi kan bli løsningen, forklarer Buczkowska.

Senior-markedsrådgiveren tror de siste års utvikling og fokus på landbasert oppdrett vil åpne for nye samarbeidsområder også for forskere og for prosesseringsindustrien i Norge og Polen.

– Fiskens miljøkrav, genetikk, vannrensingsteknologi, biofiltre, hydraulikk, pumper og så videre, er en bred sektor hvor kunnskap og erfaring kan skape ekstra verdier for industrien i begge land, mener hun.

Produserer 40 000 tonn 

Aleksandra Buczkowska
er senior-markedsrådgiver hos Innovasjon Norge. Foto: Privat/LinkedIn.

Innovasjon Norge sammen med NCE Aquatech Cluster, inviterer derfor norske aktører til presentasjon av sine produkter og tjenester innen landbasert oppdrett, på et seminar i Gdansk i Polen.

– Vi ønsker å skape en plattform for norske og polske selskaper og forskningsinstitusjoner for å bli bedre kjente med hverandre, sier hun til kyst.no.

Buczkowska forklarer at bakgrunnen til seminaret er blant annet at Polen har en stor fiskeprosesserings-industri, men at de mangler fisk som råvare.

– Det er beskjedne ressurser i Østersjøen og mange fangstrestriksjoner. Prisene på fisk, spesielt på laks, er derimot blitt veldig høye. Utvikling av egen oppdrett av fisk vil kanskje kunne redusere litt det store presset på markedet. Konsumentene er også interesserte i tilgang på fersk fisk og på nye fiskearter, sier hun.

– I dag produserer det cirka 40 tusen tonn fisk fra landbasert oppdrett i Polen, mens importen av fisk ligger på 530 tusen tonn.

Tilgang til betydelig finansiering

Den norske kunnskapen mener hun kan være nøkkelen til en fremtidig landbasert produksjon i Polen, og dermed også gi en jevn tilgang på fisk. De som blir med kan få mulighet til å søke om finansiering av ulike prosjekter.

– The European Maritime and Fisheries Fund har allokert totalt 531 millioner Euro til finansiering av blant annet akvakulturprosjekter i Polen.

Finansiering av prosjekter innenfor oppdrett og utlysning, tror rådgiveren vil kunne skape ekstra interesse på begge sider. Som et eksempel nevner hun at det første landbaserte lakseanlegget i landet, Jurassic Salmon, ble finansiert med EU-midler.

– Polske selskaper trenger leverandører av innovative produkter og tjenester. Målet vårt er å presentere Norge som den fremste leverandør av teknologiske løsninger. Tidligere var det mest danskene som leverte teknisk utstyr til Polen, og Norge var lite kjent.

–  Vi ser stor potensiale i utvikling av dette markedssegmentet ikke bare på grunn av EU- finansiering, men mest på grunn av størrelsen på markedet, legger hun til.

Med seg ønsker hun norske firma innen områdene:

  • Ferskvanns RAS-teknologi
  • Vannbehandling og vannresirkulering (avgassing, denitrifisering)
  • Forvaltning og overvåkning av fiskeanlegg
  • Fiskehelse og velferdsløsninger (ferskvann)
  • Fiskegenetikk, reproduktiv bioteknologi og ekspertise
  • Energiproduksjon i tilknytning til oppdrett (for eksempel små vannturbiner, biogass etc.)
  • Forskning og utvikling i ovennevnte sektorer

Seminaret skal primært omhandle landbasert oppdrett med spesiell fokus på RAS-teknologi, og holdes den 8.juni i Gdansk på POLFISH-messen.

Publisert: 18.05.2017 , 08.00


Siste saker

X