– Politikerne må våge å satse på næringen

Øyvind Kråkås og Salmon Group er klar på hva næringen bør forlange av regjeringen etter stortingsvalget i september. Han etterlyser vekstmuligheter og en regjering som våger å satse.

Stortingsvalget i september nærmer seg med stormskritt og det er knyttet stor spenning til hvem som går seirende ut valget. Øyvind Kråkås og Salmon Group er klare på hvilke krav som må settes til den kommende regjeringen.

Øyvind Kråkås Salmon Group
Øyvind Kråkås i Salmon Group setter klare krav til den kommende regjeringen.

– De neste fire årene vil bli avgjørende for lakseoppdrett sin status som kystnæring. For de lokaleide selskapene er det livsviktig å ikke tape ytterligere terreng til de store aktørene, skriver Kråkås på Salmon Group sine nettsider.

Etterlyser vekstmuligheter

Kråkås mener dagens laksepris vitner om at markedet er sultefôret. Han etterlyser nå vekstmuligheter for næringsaktørene.

– Vekst i tilbudet av laks vil være viktig for å kunne møte et marked som etterspør stadig mer fisk. Priser på oppunder 50 kroner kiloet viser at gapet mellom tilbud og etterspørsel nå er for stort, og over tid vil dette svekke laksen sin relative posisjon i verdensmarkedet. I inneværende Stortingsperiode har det ikke blitt tildelt ny kapasitet, med unntak av konsesjonene som Trond Giske delte ut etter klagebehandling fra forrige tildeling. Nye «grønne» konsesjoner er utlyste, med tildelingskriterier som er ennå mer uklare enn i den utskjelte «foredlingstildelingen». De politiske kompromissene ser ut til å ha ramlet over hverandre i denne saken, sier Kråkås.

– Salmon Group tok til orde for at en generell vekst i MTB burde bli tatt i bruk som vekstfremmer denne gangen, da dette kunne gi rask uttelling i tilbudet og være en rettferdig fordeling av veksten. Teknologiutvikling bør skje gjennom FoU-ordningen og gjerne med en styrking av denne, mener Kråkås.

Vil belønne pionerene

Han er ikke fornøyd med dagens satsing og støtte til teknologipionerene i næringen.

– Selskap som lykkes med å kommersialisere ny og bedre teknologi bør kunne få omgjort en FoU-konsesjon til et permanent løyve. Å utvikle ny teknologi krever prøving, feiling og risikovilje. Denne perioden er i seg selv ikke lønnsom, men en risikofylt investering. Det foreligger ingen ny teknologi som er klar for å erstatte konvensjonelle produksjonsmetoder, slik enkelte kritikere hevder.

– Kan spolere laksens potensiale for alltid

Kråkås og Salmon Group mener den neste regjeringen bør tørre å satse på næringen for å frigjøre dens fulle potensiale.

– Hele sjømatnæringen trenger at vi går inn i en periode med politikere som våger å satse på sektoren. Potensielt kan laksenæringen være en vekstmotor for kysten i årene som kommer, sammen med fiskeri, maritim næring og oljeservice. Men fire nye år med en problemfokusert styring av næringen, og en manglende forståelse til hva det vil si å opptre som leverandør til verdensmarkedet, kan bli skjebnesvangert. I beste fall går norsk laksenæring sjumilssteg de kommende årene, noe den norske staten, det norske folket og en rekke kystsamfunn vil nyte godt av. I verste fall kan det neste Stortinget og den neste regjeringen spolere potensialet til norsk laks for alltid, avslutter Kråkås.

Les også: Politikerne vil ikke hindre videre vekst

Les også: Tror lukkede anlegg kan bety slutten for lakseeksporten

Stortinget
– I verste fall kan det neste Stortinget og regjeringen spolere potensialet til norsk laks for alltid.

Publisert: 07.08.2013 , 10.05


Siste saker

X