Politisk kongekrabbestrid

Kongekrabben splitter næringskomitéen. Flertallet vil bevare kongekrabben i norske farvann. Det bryter med internasjonale konvensjoner, mener WWF.

Flertallet i Stortingets næringskomité, som består av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, legger vekt på de positive konsekvenser de mener krabben har for nærområdene. De ser også på den som et viktig tiltak for næringsutviklingen og sysselsettingen i Finnmark. Derfor vil flertallet ha en fornuftig forvaltning av krabben og vil ikke gjøre forsøk på å utrydde den i norske farvann. I morgen kommer saken opp i Stortinget, men der blir det neppe noen overraskelser etter innstillingen som ble lagt frem før helgen. På den annen side er også flertallet bekymret over mulige konsekvenser av utbredelsen av krabben, og sier at spredningen ikke må komme ut av kontroll. Flertallet vil ha en føre-var-forvaltning og øke fangsten på krabben. De vil dessuten ha fangst på hunnkrabber, noe som i dag er forbudt. Åsa Elvik (sv), som sammen med Senterpartiet sto bak forslaget om bl.a. å tillate fritt fiske på krabben, mener at flertallets argumentasjon ikke henger sammen. -De sier de er bekymret og vil forvalte den ut fra føre-var-prinsippet. Men da er det umulig samtidig å behandle den som en økonomisk ressurs. Det er «ja-takk begge deler,» sier Elvik, som utgjør mindretallet i komitéen sammen med Sp. Mindretallet mener at kongekrabben må forvaltes som en potensielt svært skadelig art. Det vil være i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser, bl.a. gjennom konvensjonen om biologisk mangfold. Elvik er også overrasket over at flertallet går imot både miljø- og næringsinteresser i saken. I høringen i komitéen sto disse interessene for en gangs skyld samlet i sitt nei til å behandle kongekrabben som ressurs. Rasmus Hansson, generalsekretær i miljøorganisasjonen Verdens Naturfond (WWF-Norge), reagerer sterkt på innstillingen fra komitéflertallet. -Hvilke interesser er det egentlig politikerne ivaretar når alle sier nei til å behandle krabben som en ressurs og ikke en trussel mot miljøet? spør han. Hansson mener også at flertallsinnstillingen er et brudd på konvensjonen om biologisk mangfold. -Vi går inn for at definisjonen av krabben må endres. Den er ingen ressurs, men en skadelig og uønsket art. Forskningen må endre fokus til å utvikle metoder for å få bestanden kraftig ned. Det må være et fritt fiske på krabbene av begge kjønn. Når bestanden vokser så mye som den gjør i dag, er det fordi den er målrettet forvaltet for å vokse, sier Hansson.

Publisert: 24.03.2003 , 09.18


Siste saker

X