Politisk ledelse i Fiskeridepartementet til Finnmark

Politisk ledelsen og departementsråden i Fiskeridepartementet besøker en rekke kystsamfunn i Finnmark i perioden 30. april til 3. mai. Reisen går med hurtigruten og i de starter i Tromsø.

– Vi ønsker å få førstehånds kjennskap til fylket og vil møte en rekke ordførere og talsmenn for kystens næringsliv. I tillegg til beskrivelse av problemer og utfordringer håper jeg også på en god dialog med sikte på i fellesskap å finne gode løsninger, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. Sammen med fiskeriministeren reiser statssekretær Janne Johnsen, politisk rådgiver Jorhill Andreassen og departementsråd Jørn Krog. Det er lagt opp til møter om bord i hurtigruta og program i land i Honningsvåg, Kjøllefjord, Kirkenes, Vardø og Hammerfest. Dette inkluderer flere bedriftsbesøk. På returen fra Kirkenes 2. mai går fiskeriminister Ludvigsen og departementsråd Krog i land i Vardø for møter med Vardø kommune og tar hurtigruta igjen i Berlevåg. Lørdag 3. mai holder Svein Ludvigsen pressekonferanse i Hammerfest der han presenterer høringsutkastet om endringer i ordningen med leveringsvilkår for torsketrålere. Deretter reiser fiskeriministeren til Alta, der konsekvensene av stortingsvedtaket om laksefjorder er tema.

Publisert: 02.05.2003 , 11.17


Siste saker

X