Øyvind Kråkås leder det nye konsulentselskapet Havbrukspartner. Interessen for næringen fikk han selv fra naboene fra Sollund, Sulefisk. Foto: Magnus Petersen.

– Positivt overrasket over responsen

Etter syv år i Salmon Group, ville Øyvind Kråkås gjøre noe nytt. Det endte i at han nylig startet selskapet Havbrukspartner, hvor han allerede har fått engasjert flere oppdrettere.

Det nyoppstartede selskapet Havbrukspartner skal være en støttespiller for aktører i næringen som ønsker hjelp med ulike problemstillinger i hverdagen.

– Selskapet er nytt, men målsetningene er de samme vi har jobbet for i mange år, sier Kråkås.

Konkurrerer

Samtlige ansatte i den nye bedriften kommer fra stillinger i nettverket Salmon Group. Selv har Kråkås syv år under beltet som kommunikasjonsansvarlig i nettverket, der han begynte å jobbe allerede som student.

– Da jeg skulle begynne på masterstudiet i medievitenskap, fikk jeg en deltidsstilling i Salmon Group samtidig som jeg skrev masteroppgave om oppdrettslaks i norsk media. Deltidsstillingen gikk fort over i fulltid, sier han til kyst.no.

– Jeg er stolt over ting vi har oppnådd i Salmon Group. Men etter sju år i Salmon Group ville jeg prøve noe nytt.

Kråkås sier at han hadde regnet med det ville ta en del tid å skaffe et kundegrunnlag, men er positivt overrasket over responsen så langt. På spørsmål om det har gått over kunder fra Salmon Group til Havbrukspartner, sier han at det ikke er deres primære målgruppe.

– Det er mest nye kunder, men det er klart at vi blir konkurrenter i noen segmenter.

– Isqueen er jo i Salmon Group, legger han til.

Han sikter til et av de først oppdragene for selskapet. Da bistod de Isqueen med å finne en mottaker for fisk etter at det hadde blitt påvist ILA på lokaliteten.

– Det er en type situasjon der en oppdretter trenger hjelp på flere hold, ikke minst i forhold til media.

Stort marked for kommunikasjon

Andre ansatte: Johnny Kjæmpenes fra Værlandet har også erfaring fra nettverkene Norwell Group og Salmon Group der han har lang fartstid som forhandler av betydelige kontrakter. Arild Hagenes er fra Osterøy har vært på merdkanten, på settefiskanlegg, stamfiskanlegg og i fôrindustrien. Foto: Havbrukspartner.

I det nystartede selskapet har Kråkås ansvar både for kommunikasjon og administrasjonen. Sammen med Johnny Kjæmpenes og Arild Hagenes har de kunnskap både om produksjon til politiske problemstillinger. Og de tar på seg henvendelser både fra innad og utenfor havbruksnæringen.

– Vi må bygge opp selskapet fra grunnen. Det første som må gjøres er å bygge opp et kundevolum.

Havbrukspartner skal tilby tjenester til alle i havbruksbransjen og for så vidt utenfor bransjen som ønsker rådgivning.

– Samtidig undersøker vi også hva våre kunder trenger hjelp til. Vi er mer opptatte av å lytte til oppdragsgiver enn å ha en ferdig portefølje, understreker Kråkås.

Han mener det er et stor marked for kommunikasjonstjenester, selv om store bedrifter har sine egne kommunikasjonsavdelinger, og peker på at en stor del av oppdragene går på kommunikasjon, kontorarbeid og søknadsskriving.

Omdømme

Omdømmet til havbruksnæringen er noe han har erfaring med både fra arbeid og utdanning.

– Skal man bygge omdømme så er det viktig å bygge systematisk over tid.

Laksen har alltid vært viktig i Norge og vekker stort engasjement, ifølge Kråkås.

– Som en relativt ny næring som vokser, må man tåle at det rettes et kritisk søkelys mot næringen, da er viktig å få det til å bli en konstruktiv debatt.

Han forteller at selskap som for eksempel gjør seg utilgjengelige i kritiske tider risikere å skade omdømmet.

– Man blir mer troverdig om man står frem. Skal man leve med media må man være med i gode og onde dager. Åpenhet er en ressurs, mener Kråkås.

Publisert: 02.06.2017 , 09.00


Siste saker

X